Bankacılık ve Sigortacılık Programı

PROGRAM HAKKINDA

Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip ara insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir.
Program çerçevesinde bankacılık, sigortacılık ve finans alanında küresel sisteme entegre olmuş bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir.
Mesleki eğitim süresi 2 yıl olup ; eğitim süresince öğrenciler :Yabancı Dil , Temel Bilgisayar Teknolojisi, Bankacılığa Giriş, Sigortacılığa Giriş, İktisada Giriş, Genel Hukuk Bilgisi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Makro Ekonomi, Ticari Matematik, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Ticaret Hukuku Bilgisi, Banka ve Sigorta Hukuku, Bankacılık İşlemleri, İstatistik, İşletme Finansmanı, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Kredi Yönetimi, Sigortacılık İşlemleri, Kambiyo İşlemleri, Para Teorisi ve Politikası, Sermaye ve Para Piyasaları, Hasar ve Risk Yönetimi, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Bankalarda Fon Yönetimi, Kaza ve Nakliyat Sigortaları, Reasürans İşlemleri gibi dersleri alırlar.
 

PROGRAMIN AMACI

Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı, bankacılık , sigortacılık alanında ve finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum-kuruluşlara mesleki temel bilgilerle donatılmış, bankacılık ve sigortacılık konusunda hukuki ve teknik bilgiye sahip, banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmektir. Mezunlarımız, finans ve banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde. iş bulabilmektedirler.
Bankacılık ve Sigortacılık Programından Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebileceği Sektörler ve İş Türleri Programdan mezun olacakların iş bulma imkanları geniş kapsamlıdır. Özel veya Kamu’ya Bankalar, Katılım Bankaları, Sigorta Şirketleri, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Denetim Şirketleri, Kamu Kuruluşlarının Finans- Muhasebe Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Bankacılık ve Sigortacılık eğitiminin öncelikli hedef çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu bölüm mezunları kendi alanı ile sınırlı kalmayarak finans sektörünün değişik alanlarında da görev alabilme şansına sahip olacaklardır.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları
 • Aktüerya
 • Aktüerya Bilimleri
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • Finansal Ekonometri
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaya Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finansve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret,Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, tüm işletmelerin finansman ve sigorta departmanlarında kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendilerine ait acente de kurabilirler.

PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANLARI