09.06.2017

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Kayıt İşlemleri Duyurusu

YAZ OKULU DUYURUSU

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE…

 1. Yaz Döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler yaz öğretiminde 21 AKTS’lik ders alabilirler. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi içinde alamadığı veya alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği dersleri alabilirler.
 2. Öğrenciler üst yarıyıla ait daha önce almadığı dersleri alabilirler.
 3. Yüksekokulumuzda en az yirmi (20)  öğrencinin kayıt olması durumunda bir ders açılabilecektir. Açılacak dersler UBİS’te ilan edilmektedir.
 4. Yüksekokulumuzda açılan dersler öncelikle Yüksekokulumuzdan alınacaktır. Açılmayan dersler ise içerikleri uygun olmak koşulu ile Yüksekokulumuz Müdürlüğünün onayı ile diğer üniversitelerin yaz öğretiminden alınabilecektir.
 5. Diğer üniversitelerin yaz öğretiminden ders almak isteyen yüksekokulumuz öğrencilerinin, “Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2016-2017 yaz dönemi kayıt kabul ve onay formu” nu doldurup onaylatmaları gerekmektedir. Yaz öğretiminden ders alacak öğrenciler ‘’Kayıt Kabul ve Onay Formunu’’ Yüksekokulumuz web sayfasından temin ederek iki nüsha olarak doldurulacaklardır. Danışman onayından sonra öğrenciler ‘’Kayıt Kabul ve Onay Formlarını’’ Bölüm Başkanlığına daha sonrada Yüksekokul Müdürlüğüne onaylatarak bir nüshasını gideceği Yüksekokula götürecektir.
 6. Öğrencilerin diğer üniversitelerin yaz öğretiminde alacakları derslerin içerikleri ders öğretim elemanları tarafından kontrol edilerek onaylanacaktır. (Ders öğretim elemanları derslerin içeriklerindeki uyuma dikkat edecek, ders kodları ve adları birebir aynı olmasa da onaylanacaktır.)

AÇIKLAMALAR:

 • Yaz öğretimi üniversitemizin Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.   http://oidb.karatekin.edu.tr/mevzuat.aspx
 • Öğrencilerimiz yaz öğretiminde toplam 21 AKTS’lik ders alabilir.
 • Yüksekokulumuzda açılmayıp diğer üniversitelerden alınacak derslerin  içeriklerinin Yüksekokulumuzdaki derslere  uygun olması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin Yaz Öğretiminde aldıkları ders başarı notlarını en geç 31.08.2017 tarihine kadar Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Yukarıdaki kurallara ve yönetmeliğe aykırı olarak alınan dersler geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrenciler yaz okulu ve stajı aynı tarihlerde yapamayacaktır.

      09.06.2017  

      MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ


ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YAZ DÖNEMİ

AKADEMİK TAKVİMİ

12 - 22 Haziran 2017

Derslerin Açılması, Öğretim Elemanının Tanımlanması ve Ders Programlarının Oluşturulması İşlemleri

23 - 30 Haziran 2017

Ders Ücreti Ödemeleri ve Ders Kayıtları

03 Temmuz 2017- 18 Ağustos 2017

Yaz Okulu Derslerinin Başlaması - Bitişi

21 - 25 Ağustos 2017

Yaz Okulu Dönem Sonu Sınavları

21 - 27 Ağustos 2017

Yarıyıl Sonu Sınavları Not Girişleri 

 

 • YAZ  OKULU  YÖNETMELİĞİNİN   9. MADDESİNE  GÖRE, YAZ  OKULUNDA  ÖĞRENCİLERİMİZ 21  KREDİLİK  DERS  ALABİLECEKTİR.
 • ÖĞRENCİLER   YAZ OKULU ve  STAJI  AYNI  TARİHLERDE  YAPAMAYACAKTIR.

      09.06.2017

      MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ