21.04.2017

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NURETTİN GÖKŞENLİ VE MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HASAN DEDE’NİN TİKA ZİYARETİ.

20.04.2017 Çarşamba günü Yüksekokul Müdürümüz Sn. GÖKŞENLİ ve Sn. DEDE; TİKA’da Başkan Yardımcısı Ali MASKAN’la makamında bir araya geldiler.

       Yapılan ziyarette Çankırı Karatekin Üniversitesi ile TİKA’nın bu güne kadar yapmış olduğu işbirliği ve başarılı çalışmaları değerlendirildi. Özellikle Afrika merkezli yapılan çalışmaların önemine değinilerek bu işbirliği ve çalışmaların daha ileri bir seviyeye nasıl getirilebileceği ve işbirliği alanlarının daha da çeşitlendirilebilmesi için neler yapılabileceği hususu üzerinde duruldu.

       Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak;

TİKA ve Üniversitemiz arasında yapılacak işbirliği ve imzalanacak protokol çerçevesinde aşağıdaki konularda projeler geliştirilebileceği önerisi sunuldu.

1- Türkiye’de (ÇMYO’ da) Türk-Sudan Mesleki Eğitim Merkezi Koordinasyon Birimi oluşturmak.

2- Türk-Sudan Mesleki Eğitim Merkezi ve Koordinasyon Birimi ile e-yönetim sistemi oluşturmak.

3- Türk-Sudan Mesleki Eğitim Merkezi ve Koordinasyon Birimi ile uzaktan eğitim sistemi oluşturmak.

4- Türk-Sudan Mesleki Eğitim Merkezi’ni aynı zamanda 2 yıllık eğitim veren MYO yapısına kavuşturmak.(1+1 Türkiye+Sudan)

5- Stratejik planlama, müfredat geliştirme, kalite güvencesi, stres yönetimi, değişim yönetimi vb. konularda kurslar ve seminerler tertip etmek.

6- Eğitim merkezinde verilen kurslarla ilgili Türkçe/İngilizce/Arapça eğitim materyalleri hazırlamak(yazılı ve görsel).

7- Afrika’da TİKA’nın faaliyet gösterdiği uygun yerlerde mesleki eğitim merkezleri kurmak.

8- Merkezi Türkiye olan ve özellikle Afrika ülkelerini içine alan e-eğitim/uzaktan eğitim platformu oluşturmak.

       Bu konuların Sayın Rektörümüz ve Sayın TİKA Başkanına sunulması ve karşılıklı iyi niyet dilekleriyle ziyaret sonlandırıldı.