Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı

PROGRAM HAKKINDA

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programımızda öğrencilerimiz; Dijital - Analog Haberleşme kavramları, Telefon Santrallerinin çalışması, Abone bağlantılarının yapılması, Faks ve Modem cihazlarının çalışması, Bilgisayarlar arası haberleşme, Yüksek Frekans teorisi ve uygulaması, Haberleşme cihazlarının tamir edilmesi, Sayısal - Anolog elektronik bileşen ve devreleri, Mikroelektronik Devrelerin temel kavramları, Osilatör-Yükselteçler ve Geri Besleme devre sistemleri, Telekominikasyon sinyallerinin ve verilerinin aktarılmasında kullanılan devre ve sistemler konularında bilgi ve beceri sahibi olurlar.

PROGRAMIN AMACI

Elektronik iletişim, bireysel haberleşmeden toplu haberleşmeye, sanayi ve ticari alanda, reklam sektöründe ve eğitim sektöründe son yıllarda çok hızlı gelişim göstermektedir. Elektronik iletişimin yeni teknolojilerle gelişmesi ve yaygınlaşması kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik iletişim teknolojilerinde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, analitik düşünebilen ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ön Lisans Programı Telekomünikasyon sektöründeki gelişmeleri göz önüne alarak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek için sektöre yönelik eğitim-öğretim yapmaktadır. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında açılan Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ön Lisans Programına 60 Normal Öğretim, 60 İkinci Öğretim öğrenci alınacaktır.
 

Teorik ve Uygulamalı Eğitim Sonucu Öğrencilerimiz
 • Elektrik, elektronik devre ve bileşenlerinin temel ilke ve prensiplerini bilir.
 • Elektronik haberleşme sistemlerine ilişkin radyo dalgalarının temel özelliklerini bunların haberleşmede kullanılışını ve modülasyon ilkelerini tanır.
 • Telefon setini ve iletişim sistemlerini tanır, telefon kumanda ve bağlantı sistemleri de bilgi ve beceri kazanır.
 • Modern telefon santralleri, devre ve paket anahtarlama yöntemlerine uygulanan bilgisayar kontrollü anahtarlama dahil, modern anahtarlama ilkelerini ve trafik kavramlarını bir sistem anlayışı içinde öğrencilere kazandırır.
 • Televizyon ve Radyo tekniğinde ileri elektronik bilgi, beceri ve onarım yeteneği kazanır.
 • Fiber Optik Haberleşme Sistemi, Uydu Haberleşme Sistemi ve GSM Haberleşme Sistemlerinde bilgi ve beceri kazınır.
   
TEKNİK ALTYAPI

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik, Haberleşme ve Bilgisayar alanlarının kesişiminden oluşmaktadır. Dolayısıyla Elektronik Haberleşme eğitiminde ilgili alanlara hizmet verecek ve kesişiminde yer alacak teknik altyapı büyük önem arz etmektedir.
Yüksekokulumuzda MEB-YÖK-Dünya Bankası işbirlikleri birikimiyle şekillenmiş Elektronik ve Elektronik Haberleşme ile ilgili altyapı mevcuttur.
Program mezunlarının iş bulma olanaklarının yoğun olduğu sektörler aşağıda sıralanan alanlarda vardır.

 • Ülkemizde ve yurt dışında hızla büyüyen telefon ve internet sektöründe hizmet veren kamu ve özel sektör 
  kuruluşları,
 • Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri,
 • Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü,
 • Mobil haberleşme (GSM) şirketleri,
 • Uydu haberleşme sektörü,
 • Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör,
 • Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların radar birimleri.

Mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş yapabilecekleri Lisans programları

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ ŞARTLARI

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının; Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Denizcilik (Gemi Elektroniği ve Haberleşme),Denizcilik (Gemi Otomasyonu), Elektrik,Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü, Elektromekanik Taşıyıcılar, Elektronik, Endüstriyel Elektronik,Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine), Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve Enstrümantasyon Teknolojisi, Mekatronik,Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak Bakım (Uçak Elektroniği), Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve Elektroniği, Uçak Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar "Elektronik Haberleşme Teknolojisi" ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğrenime Giriş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli "YGS-1” puanı almaları gerekir.
 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

Elektronik Haberleşme Teknikeri olarak mezun olan öğrencilerimiz haberleşme cihazlarının imalatı, kurulması, bakımı ve onarımı konularında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Ayrıca mesleği ile ilgili kendi iş yerini açma imkanı da vardır. Mezunlarımız; elektronik ve haberleşme teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı pek çok özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.

PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANLARI