Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

A. KAPSAMI

Bu bölüm, Bankacılık ve Sigortacılık programı ile eğitim hizmeti vermektedir. Tüm dünyada ve benzer şekilde ülkemizde son dönemde hizmet sektörünün özellikle bankacılık ve sigortacılık alanlarında yaşanan hızlı gelişme bu alanda işgücü ihtiyacını artırmıştır. Bu bölümde; bankacılık, sigortacılık ve finans alanında küresel sisteme entegre olmuş bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir.

B. ÇALIŞMA ALANLARI

Finans – Bankacılık Ve Sigortacılık bölümü mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, tüm işletmelerin finansman ve sigorta departmanlarında kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendilerine ait acente de kurabilirler.

C. EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BİLGİLERİ
 • Bankacılık ve Sigortacılık alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme
 • Bankacılık ve Sigortacılık alanındaki mevzuata hakim olma
 • Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme
 • Bir işletmenin mali tablolarının incelenmesi ve yorumlanması
 • Müşteri ilişkileri ve pazarlama yönünden donanımlı olma
 • Ekonomi ile ilgili temel kavramları anlayabilme
 • İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
 • Kredi, mevduat ve fon yönetimini öğrenme
 • Sigortacılık ve bankacılık işlemlerini ayrıntılı öğrenme
 • Şirketler, kıymetli evrak ve menkul kıymetleri öğrenme
 • Bankalar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili ilkeleri ve süreçleri anlayıp uygulayabilme
 • Sigorta ve sigortacılık ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini anlayıp uygulayabilme
D. EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR
 • İş hayatında çalışan olarak sorumluluklarını bilmesi
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
 • Çalışma hayatında sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazanma
 • İletişim ve girişimcilik becerilerine sahip olma
 • Ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip edebilme
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunlarının Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları
 • Aktüerya
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası İşletmecilik
E. AKADEMİK KADRO