İnşaat

A. KAPSAMI
A.1. İnşaat Teknikeri

Tanım: İnşaat sektöründeki teknik personel grubunda, teknisyen ile mühendis (uzman) arasında görev yapan teknik elamandır.

Mesleki Yeterliliği
 • Laboratuar Çalışmaları: %60, Saha Çalışmaları: %40
 • Uygulama becerisi: %40, teorik bilgi: %60
 • Eğitim düzeyi: Ön lisans ( iki yıllık üniversite) eğitimi
Görev ve sorumlulukları:
 • Mesleğiyle ilgili yeterliliklere sahip olmak
 • İmalatın bütün aşamalarında aktif olarak bulunmak
 • Meslek elemanlarının çalışmalarını izlemek, yanlışları görebilmek ve gerektiğinde müdahale etmek
 • Meslek elemanlarından gelen imalat problemlerine çözüm bulmak
 • Şantiyedeki iş akışını izlemek ,
 • Teknolojik yenilikleri takip ederek uygulanmasına öncülük etmek
A.2. Mesleki Eğitimine Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

A.3. Laboratuvar İmkanları
 • Çizim Laboratuvarı
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı
 • Yapı Malzeme ve Beton Laboratuvarı
 • Zemin Mekaniği laboratuvarı
 • Ölçme Laboratuvarı (Topoğrafya )
 • Karayolu Malzeme Laboratuvarı
 • Statik Laboratuvarı
 • Hidrolik Laboratuvarı
 • Atelye (El Becerisi Uygulamaları)
B. ÇALIŞMA ALANLARI
B.1. Her türlü yapı müteahhitlik hizmetleri
 • Konut inşaatı
 • Fabrika İnşaatı
 • AVM inşaatı
 • Yol-baraj-hava limanı-liman inşaatı
 • Su iletim hatları inşaatı
 • Spor tesisleri inşaatı
B.2. Her türlü yapı denetim hizmeti
 • Resmi devlet dairelerinin kontrollük birimleri
 • Yerel yönetimlerin kontrollük birimleri
 • Özel denetim birimleri
 • Yapı projesi tasarım broları
 • Proje uygulama broları
 • Tüm resmi ya da özel kurumların inşaat daireleri
 • İnşaat danışmanlık hizmeti veren birimler
B.3. Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları:
 • İnşaat Mühendisliği Bölümleri
 • Çevre Mühendisliği Bölümleri
 • Mesleki Eğitim Fakülteleri
 • Anadolu Üni.( Açıköğretim Fakültesi-Sınavsız)
C. AKADEMİK KADRO