İnşaat

A. KAPSAMI
A.1. İnşaat Teknikeri

Tanım: İnşaat sektöründeki teknik personel grubunda, teknisyen ile mühendis (uzman) arasında görev yapan teknik elamandır.

Mesleki Yeterliliği
 • Laboratuar Çalışmaları: %60, Saha Çalışmaları: %40
 • Uygulama becerisi: %40, teorik bilgi: %60
 • Eğitim düzeyi: Ön lisans ( iki yıllık üniversite) eğitimi
Görev ve sorumlulukları:
 • Mesleğiyle ilgili yeterliliklere sahip olmak
 • İmalatın bütün aşamalarında aktif olarak bulunmak
 • Meslek elemanlarının çalışmalarını izlemek, yanlışları görebilmek ve gerektiğinde müdahale etmek
 • Meslek elemanlarından gelen imalat problemlerine çözüm bulmak
 • Şantiyedeki iş akışını izlemek ,
 • Teknolojik yenilikleri takip ederek uygulanmasına öncülük etmek
A.2. Mesleki Eğitimine Giriş Şartları

Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Çok Programlı Liselerinden sınavsız dikey geçiş, diğer liselerden sınavla girilebilmektedir.

A.3. Laboratuvar İmkanları
 • Çizim Laboratuvarı
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı
 • Yapı Malzeme ve Beton Laboratuvarı
 • Zemin Mekaniği laboratuvarı
 • Ölçme Laboratuvarı (Topoğrafya )
 • Karayolu Malzeme Laboratuvarı
 • Statik Laboratuvarı
 • Hidrolik Laboratuvarı
 • Atelye (El Becerisi Uygulamaları)
B. ÇALIŞMA ALANLARI
B.1. Her türlü yapı müteahhitlik hizmetleri
 • Konut inşaatı
 • Fabrika İnşaatı
 • AVM inşaatı
 • Yol-baraj-hava limanı-liman inşaatı
 • Su iletim hatları inşaatı
 • Spor tesisleri inşaatı
B.2. Her türlü yapı denetim hizmeti
 • Resmi devlet dairelerinin kontrollük birimleri
 • Yerel yönetimlerin kontrollük birimleri
 • Özel denetim birimleri
 • Yapı projesi tasarım broları
 • Proje uygulama broları
 • Tüm resmi ya da özel kurumların inşaat daireleri
 • İnşaat danışmanlık hizmeti veren birimler
B.3. Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları:
 • İnşaat Mühendisliği Bölümleri
 • Çevre Mühendisliği Bölümleri
 • Mesleki Eğitim Fakülteleri
 • Anadolu Üni.( Açıköğretim Fakültesi-Sınavsız)
C. AKADEMİK KADRO