İnşaat Teknolojisi Programı

PROGRAM HAKKINDA

İnşaat sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile İnşaat sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.
İnşaat sektörü bütün ekonomilerde lokomotif görevi yapmasından dolayı, her zaman önemli teşvikler ve yatırımların kaçınılmaz olduğu odak bir sektördür. Dolayısıyla, İnşaat sektörü istihdam artışında etken rol oynayacaktır.

PROGRAMIN AMACI

Uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş mimari ve statik projelerin hazırlanmasındaki gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip, keşif metraj işlemleri yapan, arazi ve harita ölçüm aletlerini kullanan, şantiye iş programı hazırlayan, mevcut bilgisini özümseyerek doğruluk ve düzen içerisinde bağımsız çalışan, karar veren, iyi iletişim kuran eleman yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Bu amaçla program mezunlarımızın; baraj, yol, hava alanı, konut vb. yapım inşaatlarında aktif olarak görev alan, kontrollük hizmeti veren firmalar ile kamu yada yerel yönetimlerin doğal kaynak, ulaştırma-karayolu, yapı bölümleri ve malzeme test laboratuarlarında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar olması İnşaat Teknolojisi programının temel amacıdır.

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI
 • İnşaat Yapı malzemeleri
 • Beton Teknolojisi
 • Yol İnşaatları
 • Bilgisayarlı uygulamalar
 • Yapı maliyet hesapları
 • Arazi ölçme uygulamaları
 • İnşaat Proje tasarımı
 • Şantiye organizasyonu
 • İhale ve Sözleşmeler
 • Yapı onarım ve güçlendirme
 • Zemin etüdü
 • Su temini
 • Su arıtma
 • Su yapıları
 • Çelik yapılar
 • Yapı imalat kontrolü
TEKNİK ALTYAPI

İnşaat teknolojisi programı, bütün mesleki alanların alt yapısını oluşturmaktadır. Dolayısıyla inşaat teknolojisi eğitimi alan elemanlar, diğer meslek grubu elemanları ile birlikte çalışabilecek alt yapı, bilgi ve donanıma sahip olmak zorundadır. Bu özellikleri kazandıracak alt yapı; laboratuvar, teknik eleman ve öğretim elamanı yönünden yeterlidir.

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MEZUNLARI İÇİN İSTİHDAM ALANLARI
 • Her türlü yapı müteahhitlik hizmeti
 • Konut inşaatı
 • Fabrika inşaatı
 • Alışveriş merkezleri inşaatı
 • Yol inşaatı
 • Baraj inşaatı
 • Havalimanı inşaatı
 • Liman inşaatı
 • Su iletim hatları inşaatı
 • Spor tesisleri inşaatları vb.
 • Yapı proje tasarım büroları
 • Her türlü yapı denetim hizmeti
 • Resmi devlet dairelerinin kontrollük birimleri
 • Yerel yönetimlerin kontrollük birimleri
 • Özel denetim birimleri
 • Tüm resmi yada özel kurumların inşaat daireleri
 • Proje uygulama büroları
 • İnşaat danışmanlık hizmeti veren birimler
MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI
 • İnşaat Mühendisliği
 • Mimarlık
İNŞAAT BÖLÜMÜ GİRİŞ ŞARTLARI

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANLARI