HIZLI ERİŞİM
ERASMUS KOORDİNATÖRÜ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Erasmus Koordinatörü

Yrd. Döç. Dr. Musa Faruk ÇAKIR

E-posta:mcakir@karatekin.edu.tr

Telefon: 0376 213 11 95 (Dahili:6169)