MYO MEVLANA KORNİNATÖRÜ

Yrd. Döç. Dr. Musa Faruk ÇAKIR

E-posta:mcakir@karatekin.edu.tr

Telefon: 0376 213 11 95 (Dahili:6169)

MEVLANA KOORDİNATÖRÜ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mevlana Koordinatörü

Yrd. Döç. Dr. Musa Faruk ÇAKIR

E-posta:mcakir@karatekin.edu.tr

Telefon: 0376 213 11 95 (Dahili:6169)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ
Bölüm Ad, Soyas Dahili E-Posta
Bilgisayar Teknolojileri Öğr. Gör. Şenay GÖKMEN 6127 sgokmen@karatekin.edu.tr
Elektronik ve Otomasyon Yrd. Doç. Dr. Musa Faruk ÇAKIR 6169 mcakir@karatekin.edu.tr
Elektrik ve Enerji Okutman Turgut ODABAŞIOĞLU 6218 odabasioglu@karatekin.edu.tr
Makine ve Metal Teknolojileri Öğr. Gör. Ahmet KOCADAĞ 6247/6118 akocadag@karatekin.edu.tr
İnşaat Teknolojisi Uzman Ebru DİNLER 6158 ebrudinler@karatekin.edu.tr
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Öğr. Gör. Eyüp AKSOY 6194 eyupaksoy@karatekin.edu.tr
Yönetim ve Organizasyon Öğr. Gör. İlhan YÜREKLİ 6210 iyurekli@karatekin.edu.tr
Muhasebe ve Vergi Öğr. Gör. Eyyüp KARAKAŞ   ekarakas@karatekin.edu.tr
Finans,Bankacılık ve Sigortacılık Öğr. Gör. Ali MÜLAYİM 6222 alimulayim@karatekin.edu.tr
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Öğr. Gör. Mikail KARA 5092 mkara@karatekin.edu.tr
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Öğr. Gör. Şerife SALMAN 5003 serifesalman@karatekin.edu.tr