15.05.2015

Sınavlarda Öğrencilerimizin Uyması Gereken Kurallar Hakkında

SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 1. Öğrenciler sınav sırasında öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır. Kimlikleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
   
 2. Sınav salonlarına cep telefonları getirilmeyecektir.
   
 3. Sınav başlangıcından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav salonu terk edilmeyecektir.
   
 4. Test sınavlarında optik formlara yapılacak kodlamalar kurşun kalemle, ad, soyad ve numara tükenmez kalemle yazılacaktır.   
   
 5. 2014-2015 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavlarında ve bundan sonra yapılacak olan sınavlarda öğrenci kimliklerindeki resimleri belirsiz olan öğrenciler sınavlarda nüfus cüzdanlarını da yanlarında bulundurmak zorundadır.

Yüksekokul  Müdürlüğü