• İç Mekan Tasarımı

  PROGRAM HAKKINDA

  Sanat ve tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde "alternatif sanat ve tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde “İç Mekân Tasarımı” alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.

  PROGRAMIN AMACI

  İç mekan tasarımı; binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen kişileri yetiştirmek amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. İç mekan tasarımı teknikerleri; müşterinin istek ve ihtiyaçlarını saptar,  mekanda yapılması gereken değişiklikleri belirler,  yapılacak işlerin planını hazırlar veya hazır planı yorumlar ve uygular. Ayrıca; boş bir mekanın elektrik, su vb. donanım ihtiyacını da belirlerler. Mekana uygun türde ve miktarda yapı malzemesini seçerek kullanılacak malzemelerin hesabını yaparlar. İç mekan tasarımı teknikerleri teknik çizim yapar ve özgün iç mekan tasarımları yaparlar. Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruması ve acil durumlara ilişkin mevzuat ve işyeri kurallarına uymakla yükümlü olan nitelikli kişidir.

  EĞİTİM – ÖĞRETİM

  İç Mekân Tasarımı programını başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ile “İç Mekân Tasarımı Teknikeri” unvanı verilmektedir. Mezunlar, ülkemizin ekonomik yapısına bağlı olarak illere yayılmış olan büyük, orta ve küçük işletmelerde ürün tasarımı, planlanması ve üretimi aşamalarında çalışırlar. Tasarım ve dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye ve fabrika olmak üzere kendi işletmelerini de kurmaları mümkündür. Başta tasarım ve dekorasyon endüstrisi olmak üzere endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Tasarım sektörünün yurt içi ve yurt dışındaki yaygınlığı düşünüldüğünde iş bulma olanakları oldukça yüksek düzeydedir.

  İç Mekân Tasarımı programına tüm lise mezunları yerleşebilir. Restorasyon, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Resim, Sanat ve Tasarım gibi mesleki ve teknik orta öğretim dallarından mezun olan öğrenciler için ise bu program bölümlerinin devamı niteliğindedir.

  Mesleki Eğitime Giriş Şartları

  Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

  Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

  Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

  “İç Mekân Tasarımı” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:

  • İç Mimarlık,
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
  • El Sanatları,
  • Geleneksel Türk El Sanatları,
  • Geleneksel Türk Sanatları,
  • Mimarlık,
  • Tezhip

  DERSLER

  AKADEMİK KADRO

  İLETİŞİM