Misyon

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Misyonu

Mesleki ve Teknik eğitim alanındaki küresel iş dünyasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, sınaî, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak bilgi ve becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimcilik ve mesleki etik anlayışına sahip tekniker ve meslek ara elemanlarını uluslararası kalite ve standartlarda eğiterek, iş dünyamıza kazandırmaktır.