Elektrik Programı

PROGRAM HAKKINDA

Program elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması, elektrik donanımının üretilmesi, denemesi ve ölçülmesi, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza giderme konularında tekniker yetiştirmek amacıyla eğitim- öğretim veren dört yarıyıllık bir programdır. Yaz aylarında yapılan is yeri stajları ile, uygulamaları yerinde yapma olanağı bulunmaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı kamu ve özel sektörün aradığı mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, günün teknolojisini takip eden ve kendini geliştirmeye devam eden, mühendis ile teknisyen arasında köprü görevi gören nitelikli ara teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Bölüm mezunları, tekniker unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alırlar. Elektrik Programı, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Elektrik teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıl olup, 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersler okutulur;

 1. Yarıyılda; Bilgisayar, Matematik I, Teknik Resmi, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Malzeme Bilgisi, Genel ve Teknik İletişim, Elektrik Şebeke Tesisleri, Doğru Akım Devre Analizi.
 2. Yarıyılda; Bilgisayar Destekli Tasarım I, Matematik II, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, Elektrik Makineleri I, Analog Elektronik, Alternatif Akım Devre Analizi.
 3. Yarıyılda; Bilgisayar Destekli Tasarım II, Elektrik Bakım ve Arıza Bulma, Elektrik Enerjisi Üretimi-İletimi ve Dağıtımı, Elektrik Makineleri  II, İşletme Yönetimi, Sayısal Elektronik, Sistem Analizi ve Tasarımı I, Hidrolik-Pnomatik Sistemler, Otomatik Kontrol.
 4. Yarıyılda; Elektrik Makineleri-3, Elektrik Tesisat Planları, Fabrika İmalat Teknikleri, Güç Elektroniği, Kalite Güvence ve Standartları, Programlanabilir Denetleyiciler, Sistem Analizi ve Tasarımı-2, Tamamlayıcı Elektrik Servis ve Sistemleri, Güç Elektroniği, Programlanabilir Denetleyiciler, Enerji yönetimi.

Ayrıca her yılda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar gibi kültür derslerini öğrenirler. Öğrenciler eğitim boyunca toplam 80 iş günü meslekleri ile ilgili iş yerlerinde iş yeri uygulamaları eğitimi görürler.

Eğitim Süresince

Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan İklimlendirme Soğutma Teknikerler 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve  kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının  ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Elektik Programı Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Elektrik Teknikeri” unvanı verilir. Elektrik teknikeri Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan plana göre;

İşletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlar, İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder, Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.

Elektrik Teknikeri

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Elektrik programı öğrencileri aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda elektriğin hemen her alanında çalışma imkânı bulabilirler. Çalışma alanlarından bazıları şunlardır;

 • Elektrik Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim Tesisat ve Montajı.
 • Elektrik Motorlarının Stator ve Rotor Sarımları (Bobinaj).
 • Elektrik Pano Montajı.
 • Mekanik Kumanda.
 • Programlanabilir Denetleyiciler Sistem Tasarımı, Programlanması ve Montajı.
 • Tamamlayıcı Elektrik Sistemleri Montajı (Yangın Alarmı, Hidrofor Sistemleri, Klima Montajı, Temiz ve Kirli Su Taşıma Sistemleri Montajı).
Programın Fiziki Kapasite ve Dağılım
 • Elektrik Makineleri  laboratuvarı :100 m2
 • Elektrik Ölçme laboratuvarı : 80 m2
 • PLC Laboratuvarı : 30 m2
 • Dijital Laboratuvarı : 150 m2

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

  İLETİŞİM