İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı

PROGRAM HAKKINDA

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. İklimlendirme-soğutma teknikerleri kamu kuruluşlarına veya özel kuruluşlara ait fabrika veya imalathanelerde, soğuk hava depolarında çalışabilirler veya özel servisleri açabilirler.

Programın Amacı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, imali ve çalıştırılması alanında görev yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere;

 • İklimlendirme Sistemleri
 • Soğutma Sistemleri
 • Gaz Tesisat Sistemleri
 • Sıhhi Tesisat Sistemleri
 • Isıtma Sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri
 • Temel Elektrik
 • Otomatik Kontrol ve Otomasyon Sistemleri

İle ilgili bilgi ve beceriler verilmektedir.

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programını bitirenlere "İklimlendirme-Soğutma Teknikeri" unvanı verilir. İklimlendirme-soğutma teknikeri makine mühendisinin gözetimi ve yönetimi altında binaları ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yapımı, kurulması ve çalıştırılması için planlanan işleri yürütür; motorları monte eder, boruları döşer, sistemin bakımı ve onarımını yapar.

Eğitim Süresince

Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan İklimlendirme Soğutma Teknikerler 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve  kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının  ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

İklimlendirme Soğutma Teknikeri

Bir iklimlendirme ve soğutma Teknikerinin arızalı teçhizatın tamiri üzerinde etkili olması kadar, çeşitli iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin tasarım ve fonksiyonunu tam olarak anlaması da şarttır. Tekniker, görevleri süresince iklimlendirme ve soğutma mühendisliği ve üretimin çeşitli seviyelerinde görevli kişilerle birlikte ve işbirliği halinde çalışacaktır.

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,

 • Makine mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği

Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Tekniker olarak çalışan kişi isterse soğutma, iklimlendirme, ısıtma alanlarından birinde uzmanlaşabilir. Ayrıca, işyerinde idareci konuma yükselebilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Elektrik programı öğrencileri aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda elektriğin hemen her alanında çalışma imkânı bulabilirler. Çalışma alanlarından bazıları şunlardır;

 • Elektrik Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim Tesisat ve Montajı.
 • Elektrik Motorlarının Stator ve Rotor Sarımları (Bobinaj).
 • Elektrik Pano Montajı.
 • Mekanik Kumanda.
 • Programlanabilir Denetleyiciler Sistem Tasarımı, Programlanması ve Montajı.
 • Tamamlayıcı Elektrik Sistemleri Montajı (Yangın Alarmı, Hidrofor Sistemleri, Klima Montajı, Temiz ve Kirli Su Taşıma Sistemleri Montajı).
Programın Fiziki Kapasite ve Dağılım
 • Elektrik Makineleri  laboratuvarı :100 m2
 • Elektrik Ölçme laboratuvarı : 80 m2
 • PLC Laboratuvarı : 30 m2
 • Dijital Laboratuvarı : 150 m2
Atölye ve Laboratuvar İmkânları

Atölyede, el aletleri ve gereçleri, mekanik ve elektrik ölçme aletleri, boru bağlama ve birleştirme işlemleri için oksi-asetilen kaynağı, lehimleme, vidalı birleştirme takımları, matkap tezgahı, vakum pompaları, soğutucu akışkan şarj silindirleri ve manifoldları gibi araçlar bulunmaktadır.

Laboratuvarda; soğutma eğitim ünitesi, bilgisayar bağlantılı soğutma eğitim ünitesi, soğuk oda ünitesi, mekanik ısı pompası, tezgah üstü soğutma kulesi eğitim ünitesi, havalandırma eğitim ünitesi, soğutma devresi, elektrik arıza bulma ünitesi, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan teçhizatlardan oluşmaktadır.

Sanayi İle İşbirliği

Programımız bünyesinde, sektörün önde gelen şirketlerinin servis teşkilatlarına seminerler düzenlenmiş ve konuşmacılar davet edilmiştir. Ayrıca sektördeki konuyla ilgili makine mühendisleri seminer vermek üzere konuk edilmişlerdir.

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

  İLETİŞİM