Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

PROGRAM HAKKINDA

İletişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler, pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründeki gelişimi ve buna bağlı olarak kitle turizmindeki ivmeyi artırmıştır. Türkiye gerek jeopolitik konumu, gerekse doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile turizmden önemli ölçüde pay alan ülkelerden birisidir. Turizmdeki gelişmelere bağlı olarak ve sektörün kendisine özgü emek yoğun yapısından dolayı, nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektörü, konaklama, yeme-içme, rehberlik, animasyon vb. hizmetleri kapsayan birçok sektöre canlılık getiren ve sürekli gelişmekte olan bir hizmet sektörüdür.

Bölümün amacı, ülkemizin temel sektörlerden biri haline gelmiş olan turizm sektörünün iyi yetiştilmiş, işinde uzman, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik iki yıllık ön lisans eğitim ile turizm sektöründe görev alacak, konusunda uzmanlaşmış, uluslararası düzeyde yenilikleri takip edecek turizm meslek elemanı mezunlar yetiştirmektir. Ders programı, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve küresel değişimler göz önüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm mesleğinin gerekleri ile uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmektedir

İki yıllık ön lisans eğitiminin sonucunda öğrenciler yönetim, pazarlama, yiyecek-içecek yönetimi, turizm işletmeciliği konularında bilgi ve becerilerini geliştirerek iş hayatına adım atmaktadır.

Bölümdeki eğitimi sırasında her öğrencinin akademik konularda kendisine yol gösterecek bir akademik danışmanı bulunur. Bunun yanı sıra, Bölümde öğrencilere diğer konularda destek vermek için bir uzman görev yapmaktadır. Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı’nın öğretim dili Türkçe ’dir.

PROGRAMIN AMACI

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; Türkiye ve dünya turizminde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve sektörel deneyime sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye’deki turizm sektöründeki gelişmeleri takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip turizmcilerle, üretim süreçlerinde görev alabilecek ara kademe elemanlarını ve kendi adına işletme açabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları


Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

 • İşletme
 • İşletme-Ekonomi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-İktisat
 • İşletme Yönetimi
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği
 • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
 • Otel Yöneticiliği
 • Turist Rehberliği
 • Turizm İşletmeciliği
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği
 • Turizm ve Otel Yöneticiliği
 • Turizm ve Otelcilik
 • Turizm ve Rehberlik

lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca programdan mezun olduktan sonra her hangi bir sınava girmeksizin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletme Fakültesine kayıt yaptırarak, 3. Sınıftan itibaren lisans eğitimine başlayabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

Turizm Meslek Elemanı" unvanını kazanan öğrencilerimiz başta konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır:

 • Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü),
 • Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering),
 • Hava yolu İşletmeleri,
 • Çeşitli Ulaştırma Şirketleri,
 • Turizm Rehberliği,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı,
 • Kongre-Konferans Merkezleri,
 • Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri,
 • Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.
Çalışma Hayatına Atılan Mezunlarımız

Mezuniyetlerinden itibaren “Turizm Meslek Elemanı" unvanını kazanan öğrencilerimiz sektör içindeki turizm işletmeleri ve yiyecek içecek işletmelerinde geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca, mezunlarımız kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

UYGULAMA İMKANLARI

Turizm ve Otel işletmeciliği programında, Mutfak, Yiyecek-İçecek Servisi ve Kat Hizmetleri alanıyla ilgili laboratuvarlar, Çok Amaçlı Toplantı Salonu, Uygulama Restoranı mevcuttur. Laboratuvarlarla ilgili pişirme ekipmanları, servis ekipmanları, sunum ekipmanları bulunmaktadır.

 

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

  İLETİŞİM