İç Mekan Tasarımı

PROGRAM HAKKINDA

Mekân kavramı; 1970 lerde tasarımsal prensipler çerçevesi içinde insani boyutunu da kapsayan kavram olarak ortaya çıkmıştır. Tarihi sağlam köklerle bağlı olan “Mekân” kavramı değişik kültürlerde ve coğrafyalarda; renkleriyle dokusuyla ve biçimiyle insanın farklı bir boyutta tasavvur edilmiş halidir. Mimar Kemalettin Bey “Taşa, gönülden bir şey koymazsan heykel olmaz, yapıya tarihin içinden bakmazsan eser olmaz.” sözleriyle mekanın anlamsal değerinin aslında çok derin bağlarla sanatsal bir bakış açışıyla nasıl değerlendirmemiz gerektiğine değinmiştir.

Her yapı iç mimarın çalışma alanıdır, doğduğumuz andan itibaren hayatımızı deneyimlediğimiz yaşam alanları bizde izler bırakır. Algılarımızla oluşan izler mekânlarda yaşadığımız duygularla, mekanın akustiği, rengi, kokusu, şekliyle bir bütün olarak bizde yer algısını oluşturur. İç mimari terimi “Bütün mimari barınaktır, Bütün harika, mimari insanları içeren kucaklayan yücelten ya da ilgi uyandıran mekanların tasarımıdır” Philip Johnson mimari içinde mekânı bu sözlerle tanımlamıştır. Çevre içinde konumlanan mekanı, iç mimar bir sanatçı gibi tasvir eder ve mekan tasarımını estetik, malzeme, renk, ışık açısından bir bütün olarak ele alır, mekânı duyu organlarımızın algılamamıza sunar. Sanatı ve tasarımı içinde barındıran iç mekânı tasarımı aslında geçmişte oluşumuna başlayıp günümüzde de vazgeçilmez bir tasarlama alanı olgusuna dönüşmüştür. İç mimar mekânı her alanıyla ele alarak farklı sitillerde, bireysel beğeniye ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlar. Estetiğin ve konforun aynı zamanda birden çok fonksiyonel alanlar oluşturması çağımızın gereksinimleri arasında yer almıştır. İç mekânı tasarımı alanında da çok yönlü bakış açısına sahip, sanatsal, estetik, teknik açıdan yetişmiş mesleki yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek büyük önem kazanmıştır.

PROGRAMIN AMACI

Tüketici ihtiyaçlarının değiştiği fonksiyonellik ve kaliteye duyulan rağbetin arttığı günümüzde İç Mekân Tasarımı alanına ait farklı ve özgün üretime ait gereksinim artmaktadır. Bu noktada da iç mekan tasarımcısı olarak yetiştirilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlilik büyük önem kazanmıştır. Tasarım sürecine en önemli elamanı olan estetik algısı toplumların geleneksel yapıları yaşam şekillerine göre değişiklik gösterdiği gibi modern hayatında getirisi olan farklı alternatiflerinde içerisinde barındırmaktadır. Mobilyadan inşaat sektörüne birbirleriyle örüntülü birçok alanın bir arada uyumunu ,tasarım alanında buluşturan ülke ekonomisinde iç mekânı tasarımını önemli sektörlerden biri haline getirmiştir.

İç mekânı tasarımı programıyla tasarımın ilkelerini öğrenmiş, malzemeyi tanıyabilen, yaratıcı özgün tasarımlar üretebilen tüketici ihtiyaçlarına özgün tasarımlarla cevap verebilen, teknik çizim yapabilen elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Teknolojinin gelişmiş olduğu günümüzde üretimde, tasarım sürecinde çağın yeniliklerini kolayca tasarım sürecine uyarlayabilen, ekip çalışması yapabilen ve özgün tasarımlara imza atabilen bireyler yetiştirerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamak iki yıl örgün eğitim veren ön lisans programı olan iç mekân tasarımı programının amacını oluşturmaktadır.

EĞİTİM – ÖĞRETİM

İç mekan tasarımı programı; Akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Program öğrencisi, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Staj süresi dâhil 2 yıl olup, bu sürede toplam 3000-3600 saati kapsamaktadır.

 

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

      Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

 • Belgelendirme

      İç Mekân Tasarımı programını başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ile “İç Mekân Tasarımı Teknikeri” unvanı verilmektedir.

 • Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
 • Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresinde kazandığı yeterlilikleri, dersleri ve modülleri gösteren belge verilir.
 • Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

 

 • Öğrenim Çıktıları

     İç mekan tasarımı teknikerleri:

 1. Konfor ve çok amaçlı kullanım alanlarının tasarlanmasında gerekli ön bilgi ve mekânlara ait elemanların bilgisine sahip olmak
 2. Tasarımda ergonomik ve antropometrik ilkelerin iç mekân ile bağı ve uygulanmasına yönelik bilgilerin öğrenilmesi
 3. Mekân içirişinde kullanılan öğelerin tasarım sürecinde yapı malzemeleri ve renk bilgisinin edinilmesi (çizgi, form, biçim, oran/orantı, renk, doku gibi) malzeme-ürün ilişkilerini kurabilmesi
 4. Farklı mekânların tanıması ve çok yönlü düşünme bilincinin edinilmesi.
 5. İhtiyaç ve isteklere doğru saptama ve uygun tasarımlar üretebilme
 6. Projelerde yer alır uygulama aşamasında iş planı yapar ve sürecini yönetme
 7. İş sağlığı ve güvenliği ve acil durumlara ilişkin mevzuat ve işyeri kurallarını bilme uygulayabilme
 8. Çevre koruma bilincine sahip olma
 9. Tasarım ürününü kendi tarihsel bağlamı içinde okuma bilgisini aktarabilme
 10. Tasarım sürecinde geçmişten günümüze iç mekân da kullanılan süslemelerin, renk ve şekillerin, farklı simgelerin farkına varıp kavraya bilme.
 11. Tarihi mekânları işlevselleştirme de doğru uygulamalar yapabilme
 12. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilmesi

 

MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI VE EĞİTİM SÜRECİ

 • İstihdam Alanları

         Mezunlar, ülkemizin ekonomik yapısına bağlı olarak illere yayılmış olan büyük, orta ve küçük işletmelerde ürün tasarımı, planlanması ve üretimi aşamalarında çalışırlar. Tasarım ve dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye ve fabrika olmak üzere mimarlık mühendislik bürolarında tasarımcı olarak ,restorasyon firmalarında proje çalışmalarında, yönetici asistan yetkili tekniker olarak yer alabilir veya kendi işletmelerini de kurmaları mümkündür. Başta tasarım ve dekorasyon endüstrisi olmak üzere endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Tasarım sektörünün yurt içi ve yurt dışındaki yaygınlığı düşünüldüğünde iş bulma olanakları oldukça yüksek düzeydedir.

       İç Mekân Tasarımı programına tüm lise mezunları yerleşebilir. Restorasyon, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Resim, Sanat ve Tasarım gibi mesleki ve teknik orta öğretim dallarından mezun olan öğrenciler için ise bu program bölümlerinin devamı niteliğindedir.

 • Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

      “İç Mekân Tasarımı” ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler:

 • İç Mimarlık,
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
 • El Sanatları,
 • Geleneksel Türk El Sanatları,
 • Geleneksel Türk Sanatları,
 • Mimarlık,
 • Tezhip

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

İLETİŞİM