• Brifing

  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU HAKKINDA ÖZET BİLGİ (23 ŞUBAT 2015)

  Meslek Yüksekokulumuz; Sayıları 900`lere doğru hızla ilerleyen Meslek Yüksekokulları arasında geçmiş dönemlerde sağlanan imkânları (YÖK-Endüstriyel Eğitim Projesi ve diğer projeler - katkılar) tüm akademik ve idari personelin işbirliği ile en ETKİN VE VERİMLİ şekilde kullanmıştır. Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bugün Türkiye’nin örnek ve en gelişmiş Meslek Yüksekokullarından birisidir. Gelecek yıllarda da Mesleki ve Teknik Eğitim alanında öncülüğünü yeni projeler ve uygulamalar ile sürdürmeyi, geçmiş yıllardaki ulusal ve uluslararası ilişkilerini artırarak geliştirmeyi hedeflemektedir.

  TARİHÇE

  • KURULUŞ : 1976 (M.E.B.)
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİNE DEVİR : 1982
  • EĞİTİM-ÖĞRETİM TECRÜBESİ : 42 YIL ( 1976-2015)
  • YÖK-DB ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJELERİ : 1984–1997 (5 Milyon USD katkı sağlandı)
  • ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİNE DEVİR : 29 Mayıs 2007

  MİSYONUMUZ

  Mesleki ve Teknik eğitim alanındaki küresel iş dünyasındaki küresel eğilimleri de dikkate alarak, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet güçlerini artıracak bilgi ve becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimcilik ve mesleki etik anlayışına sahip tekniker ve meslek ara elemanlarını uluslararası kalite ve standartlarda eğiterek, iş dünyamıza kazandırmaktır.

  VİZYONUMUZ

  Ulusal ve uluslar arası düzeyde Mesleki Teknik Eğitim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol alan, İş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiştiren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeydeki mesleki ve teknik eğitim projeleri ve işbirlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan, öğrenciler ve çalışanlar tarafından tercih edilen Lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.


  AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL MEVCUDUMUZ

  Akademik Personel

  • Öğretim Üyesi : 8 (8 Doktor Öğretim Üyesi)
  • Öğretim Görevlisi : 62 (3 Doktor, 3 Rektörlükte Görevli)
  • Toplam Öğretim Elemanı Sayısı: 70

  İdari Personel

  • Genel İdari Hizmetler : 13
  • Teknik Hizmetler : 5
  • Yardımcı Hizmetler :5
  • Toplam : 23

  ÖĞRENCİ MEVCUDUMUZ

  (2014-2015 Eğitim-Öğretim, Güz Yarıyılı Verilerine Göre) Yaklaşık 4000 (dörtbin)
  TOPLAM MEZUNUMUZ : 1976 dan günümüze Yaklaşık 25000 (yirmibeşbin) civarındadır.

  FİZİKİ KAPASİTE VE DAĞILIM

  • 2 Kampüs (Taşmescit ve Ballıca kampüsleri)
  • 9 Bina
  • Açık Alan (60 Bin m2 )
  • Kapalı Alan (15 Bin m2 )

  ÖĞRETİM TÜRLERİ

  • Normal (2 Yıl / Önlisans)
  • İkinci (2 Yıl / Önlisans)
  • Uzaktan Eğitim ( 5-i dersleri 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Başlandı)
  • Sertifika Eğitimleri (YABÖM ile işbirliği içinde yapılıyor)
  • Hizmet içi Eğitim Programları (YABÖM ile işbirliği içinde yapılıyor)


  BÖLÜMLER VE PROGRAMLARIMIZ

  Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik ve Enerji, Elektronik ve Otomasyon, İnşaat, Makine ve Metal Teknolojileri, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon ve Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri, Bankacılık, Finans ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümleri mevcuttur. Bu bölümlere bağlı programlar aşağıdaki gibidir.

  • Bilgisayar Programcılığı (*)
  • Elektrik Programı (*)
  • Elektronik Teknolojisi Programı
  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı
  • İnşaat Teknolojisi Programı (*)
  • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı
  • Mekatronik Programı (*)
  • Makine (*)
  • Mobilya ve Dekorasyon Programı
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
  • İşletme Yönetimi Programı
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği Program
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Büro Yönetimi ve Sekreterlik
  • (*) İkinci öğretim olan programlarımız (2014-2015)

  DERSLİK, LABORATUVAR, ATÖLYE

  • Derslik: 30 Adet
  • Laboratuvar-Atölye: 30 Adet
  • Kütüphane (Merkez Kampüs)

  ORGANİZE EDİLEN VE KATILINAN BİLİMSEL FAALİYETLER VE AB PROJELERİ

  • Sempozyum: 5
  • Kongre / Konferans: 10
  • Seminer: 15
  • Fuar/Sergi: 4
  • AB Projeleri: 7 tanesi Tamamlandı

  YÜKSEKOKUL-SANAYİ İLİŞKİLERİ İŞ DÜNYASI İLE YAPILAN İŞBİRLİKLERİ

  • Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ( KÜSİ )
  • Ankara Sanayi Odası (ASO) - (Endüstriyel Otomasyon Eğitim Merkezi, Sincan–Ankara )
  • TİKA ( Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi, Sudan)
  • SIEMENS
  • FESTO
  • TEGEV
  • Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası
  • Çankırı Belediye Başkanlığı


  ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ)

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek okulunda staj süresi ikinci sınıfın sonunda 30 iş günüdür. Endüstri eğitimleri bir yönergeye göre yapılmakta olup öğrencilerin önemli bir mazeretleri olmadığı takdirde endüstri eğitimleri yaz döneminde yapılmaktadır. Endüstri eğitimi ile ilgili bilgilendirme toplantıları bölüm başkanlıkları tarafından yapılmaktadır. Endüstri eğitim (staj) dosyaları ise fotokopi-ofset merkezimizden ve Kütüphanemizden temin edilmektedir. Tüm öğrencilerimi 5510 sayılı yasa gereği stajları süresince kazalara karşı sigortalanmaktadır.

  ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  ANLAŞMA İMZALANAN VEYA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

  • Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi , Hartum –Sudan (TİKA ile işbirliği ile)
  • Tacikistan /Duşanbe - Mesleki Eğitim Merkezi Projesi, (TİKA ile işbirliği ile tamamlandı)
  • Waiariki Enstitüsü (Yeni Zelanda) 1+1 Turizm Önlisans ortak programı (2010-2011), tamamlandı
  • Delaware Technical& Community College / ABD -Öğrenci ve Öğretim elemanı değişim programı
  • Opole Teknik Üniversitesi / Polonya / UPTRONIC Projesi - 2008 – 2010 tamamlandı
  • Best Training Company / Avusturya / En Vouge Projesi - 2009 – 2011, tamamlandı

  İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • E-Posta Adresi: myo@karatekin.edu.tr
  • Telefon: (0376) 213 11 95
  • Faks: (0376) 213 36 01