Danışmanlık ve Rehberlik

Yüksekokulumuzda kayıt olan her öğrenciye bir danışman öğretim görevlisi atanmakta ve öğrenci mezun olana kadar bu danışmanlık hizmetleri sürdürülmektedir. Danışman öğretim elemanlarının öğrencilerle yaptıkları görüşmelerin raporları Müdürlükçe değerlendirilerek öğrencilerimize daha iyi sunmak için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin talepleri değerlendirilerek imkanlara dahilinde üniversitemiz Rektörlüğünce öğrencilerimize yardımcı olunmaktadır.

Her eğitim-öğretim yılı başında planlanan tanıtım toplantıları ile öğrencilere Yüksekokulun eğitim ve sosyal tesisleri gezdirilmekte, Yüksekokul müdürü, müdür yardımcıları, bölüm başkanları, program koordinatörleri öğrencilerle toplantılar yaparak kendi görev alanları ile ilgili bilgiler vermektedir.

Ekim ayının başlangıcından itibaren Sosyal-Kültürel, Sportif kulüplerin başkanları panolardan gerekli etkinlik ve kulüplere kayıt durumlarını yapmaktadırlar. Kayıt işlemleri ekim ayı sonuna kadar sürmektedir.

Yüksekokul Sosyal-kültürel-bilimsel ve sportif faaliyetleri öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan SOSYAL KOMİSYON tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Sosyal Komisyon her türlü eğitim dışı etkinliklerde Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmaktadır.

Yüksekokulda oluşturulan 2 adet öneri kutusu ile öğrencilerin önerileri öneri ve anket değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmektedir. Öneriler ilgili birimlere duyurulmaktadır.

Her Eğitim-Öğretim sonunda öğrencilere öğretim elemanı ve yönetimi değerlendirme anketi uygulanmakta ve alınan sonuçlara göre yönetimde yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz her türlü öneri ve tekliflerini Yüksekokul Müdürlüğüne iletebilirler.
 

HEDEFİMİZ HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR ÜNİVERSİTEDİR.