Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı

  • Bölüm Başkan V.: Öğr. Gör. Müzeyyen AKSÖZ ŞEN
  • Bölüm Başkan Yardımcısı:
  • Bölüm Mevlana Koordinatörü:
  • Bologna Bilgi Sistemi: Ders İçerikleri
  • Yer: Taşmescit Kampüs
  • E-posta: tasarim@karatekin.edu.tr
  • Telefon1: +90 376 218 95 00 veya +90 376 213 26 26 Dahili: 6127
  • Telefon2: +90 376 213 11 95 veya +90 376 213 42 01 Dahili: 6127

  PROGRAM HAKKINDA

  Tasarım: zihinde kurmak, tasarlamak, resmetmek, icad etmek, plan yapmak, düzenlemek, model yapmak…

  Tasarım; bir sanatsal ürünün ilk ipuçları önce zihinde oluşur, daha sonra somutlaşır. Düşünsel olan tasarı, maddesel bir yapıya dönüşür. Tasarımda kesinlikle maddeleşme söz konusudur. Maddeleşme olmayan tasarım, tasarlama safhasında kalmış olur.

  Tasarımın tarihçesine bakacak olursak; tasarım insanın yaşamıyla iç içe olarak ilk zamana kadar gitmektedir. İlk defa kayadan bıçak yapmayı akıl eden kişi bir tasarımcıydı. Postlardan ve bitkilerden yapılan hasır örgülerin, elyaf olmadan önce sadece doğada var olan şekliyle kullanımı ve giyimi tekstil açısından tasarımı oluşturmuştur. Bu doğa koşullarından ötürü oluşan örtünme zorunluluğudur. Tasarım bir gereksinim ve zorunluluktan doğmuştur. Tasarımı sanattan ayıran nokta, tasarımda gereksinim ve zorunluluk olmasıdır.

  Tasarım, düşünceyi maddeye dönüştürmek ve bir amaca yönelik kullanmaktır. Teknoloji geliştikçe, insan doğaya daha çok egemen olmak istemiştir. Bu nedenle her tasarım bir öncesine eklenerek gelişmiştir. 19 yy. da sanayi devriminin başlamasıyla tasarımda bir patlama olmuştur. Sanayileşmeyle beraber, el üretiminden (tek üretimden) makine üretimine (seri üretime) geçilmiştir.

  Ürün tasarımı ve geliştirme, kullanıcı gereksinimlerini temel alarak endüstrinin gereksinimlerini karşılayan disiplinler arası bir etkinliktir. Endüstri Ürünleri Tasarımı ise endüstride üretilen, kullanıcı ya da tüketiciye yönelik ürünlerin, işlevsellik, ergonomi, beğenilirlik ve ihtiyaçlara uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi, estetize edilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız, evlerde kullandığımız elektrikli aletlerden saklama ve pişirme kaplarına, üzerimizde taşıdığımız cep telefonundan kol saatine, çalışma mekanlarında kullandığımız ofis sistemlerinden aydınlatma elemanlarına, ortak alanlarda kullandığımız kent mobilyalarından ulaşım araçlarına kadar birçok ürünün geliştirilmesi endüstri ürünleri tasarımcılarının katkılarıyla gerçekleşmektedir. Tasarımda bir yandan tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi ürün tasarlanmaya çalışılırken, diğer yandan üreticinin çıkarları gözetilerek yararlılığı amaçlanmaktadır. Genel olarak tüketiciler, fonksiyonel, estetik, sağlam, güvenli, konforlu, kullanışlı ürünler beklerken, üreticiler de seri üretilebilen, düşük maliyetli, az parçalı, pazarlanabilir, kar marjı yüksek ürünler beklemektedir. Bu nedenle, Endüstri Ürünleri Tasarımı ürün-insan ilişkisinin görsel, fiziksel, bilişsel ve işlevsel arayüzünün kurgulanmasını olduğu kadar günümüz teknolojisinin sunduğu olanak ve kısıtlamaların ürün ve/veya sistem bazında yorumlanmasını da içeren yaratıcı bir disiplindir.

  Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü ders programı, Temel Tasarım, Ürün Tasarımı, Malzeme, Ergonomi, Strüktür, Statik, Üretim Teknikleri gibi derslerin yanında Fotoğraf, Grafik Tasarım, Tasarım Mühendisliği, Tarih ve Pazarlama gibi dersleri de içermektedir. Ayrıca öğrencilere Geleneksel ve Bilgisayar Destekli Çizim ve Modelleme Teknikleri de öğretilir. Tüm bu dersler, programın merkezinde yer alan tasarım projelerinin yürütüldüğü stüdyo derslerini destekleyici niteliktedir. Stüdyo çalışmalarında üretilen öğrenci projeleri farklı görüşlerin tartışıldığı jüri sistemi ile değerlendirilir. Otomotiv, mobilya, elektronik, seramik sağlık gereçleri ve beyaz eşyanın da aralarında bulunduğu pek çok sektör firmasına yapılan ziyaretlerle öğrenciler profesyonel uygulamaları inceleme olanağına kavuşmaktadır. Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için üretim birimlerinde ve profesyonel tasarım ofislerinde staj yapmaları zorunludur. Mezuniyet yılındaki öğrencilerin endüstri kuruluşları ile ortak yürütülen projeler üzerinde çalışmaları da istenebilmektedir.

  Tasarım alanını üç ana başlıkta toplamak mümkündür.

  • Endüstri Tasarımı
  • Çevre Tasarımı
  • Grafik Tasarımı
  PROGRAMIN AMACI

  Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünün amacı, küresel pazarda bir rekabet faktörü olarak ele alınan, özellikle de marka yaratma ve yenilikçi kültür oluşturulmasında ana faktör olarak görülen tasarım alanında yetkin Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmektir. Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde yaratıcılık ve fikirleri görselleştirme becerileri önemli bir yer tutar. Tasarımda yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi süreci, tek bir doğru çözümün bulunmadığı, birçok farklı çözüme ulaşmanın mümkün olduğu bir süreçtir.  Bu süreçte genel bilgi birikimi, kullanıcı araştırmaları ve gözlem, tasarım yöntemleri ve görselleştirme, yenilikçi fikir geliştirme, prototip oluşturma ve bilgisayarda modelleme becerileri önemli bir rol oynamaktadır. Tasarım sürecinde serbest el çizim, teknik çizim, üç boyutlu modelleme ve bilgisayarla modelleme yoğunluklu olarak kullanılan görselleştirme araçlarıdır. Öğrenciler tüm bu konuları içeren geniş bir yelpazede eğitim almaktadırlar.

   

  EĞİTİM – ÖĞRETİM

  Mesleki Eğitime Giriş Şartları

  Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

  Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

  Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

  • Endüstri Tasarımı
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
  • Endüstriyel Tasarım
  İŞ BULMA İMKANLARI

  Endüstri ürünleri tasarımı; üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç- gereçler, mutfak malzemeleri diğer birçok ürün endüstri ürünleri tasarımcısı tarafından biçimlendirilir. Bu ürünlerin ambalajı ise çoğunlukla grafik tasarımın çalışma alanına girmektedir. Çevre tasarımı ise bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcının görevi pek değişmemektedir: dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.
  Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımından sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımın etkinlik alanına girmektedir. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişimi gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.

  TEKNİK ALT YAPI VE LABORATUVARLAR

  …….

   

  DERSLER

  • Ders içerikleri için Bologna Bilgi Sistemi: Ders İçerikleri

  AKADEMİK PERSONEL

   İLETİŞİM

   • Bölüm Başkan V.: Öğr. Gör. Müzeyyen AKSÖZ ŞEN
   • Bölüm Başkan Yardımcısı:
   • Bölüm Mevlana Koordinatörü:
   • Bologna Bilgi Sistemi: Ders İçerikleri
   • Yer: Taşmescit Kampüs
   • E-posta: tasarim@karatekin.edu.tr
   • Telefon1: +90 376 218 95 00 veya +90 376 213 26 26 Dahili: 6127
   • Telefon2: +90 376 213 11 95 veya +90 376 213 42 01 Dahili: 6127