Elektronik Teknolojisi Programı

PROGRAM HAKKINDA

Elektroniğin sanayide kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır. Teknik ilerledikçe Endüstriyel alanda cihazları tanıyan ve yeni gelişen teknolojileri takip edebilecek beceri ve bilgi birikimine sahip ara eleman ihtiyacı doğmaktadır. Üniversitemiz, Endüstriyel Elektronik ve Elektronik Teknolojisi dalında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim yapmaktadır.

Öğrencilerimiz; Elektronik Ölçme Tekniği ve Güvenlik, Doğru Akım ve Alternatif Akım devre analizleri, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Sayısal Devre Tasarımı, Elektrik-Elektronik Projeleri, Programlanabilir Denetleyiciler, Sistem Analizi ve Tasarımı, İşlemci Programlama ve bunun gibi Elektronik Teknolojisi alanında birçok konuda bilgi sahibi olarak mezun olurlar.

Elektronik Teknolojisi Programı`mızdan mezun olan öğrencilerimiz; Kamu kurum ve kuruluşlarında (Telekom, PTT, TRT. vb), Elektrik ve Endüstriyel Elektronik konularında üretim yapan özel kuruluşlarda, üretimin herhangi bir aşamasında elektronik sistemler kullanılan tüm özel kuruluşlarda da çalışma olanağına sahiptir. Endüstrinin gelişimine bağlı olarak Elektronik ve otomasyon bölümünden mezun olacak uygulama becerisi yüksek teknikerlere olan ihtiyaç her geçen gün daha artacaktır.

Bu bölüm mezunları mesleğindeki gelişmeleri takip eden, Şema okuyup devreye uygulayabilen, sorumlulukları kapsamında mühendislerle iletişim kurup, aldığı teknik bilgiyi teknisyen ve usta gibi daha alt düzeyde teknik elemanlara aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, takım çalışmasının önemini bilen, risk ve sorumluluk alabilen, problem çözüp, karar verebilen, rapor yazabilen, ekipman kullanıp, bakım onarım yapabilen ve kayıt tutan, kendi işini kurabilen, küçük ve orta ölçekli işletmelerde orta ve üst düzeyde yöneticilik yapabilecek elemanlardır.

Elektronik Teknolojisi Programı mezunları, kamu ya da özel sektörde elektrik ve elektronik sistem ve cihazların; üretim, kurulum, bakım, onarım başta olmak üzere satış, kalite kontrol, satın alma gibi çok geniş bir alanda çalışma olanağı bulabilirler.

Gün geçtikçe artan önemine paralel olarak, elektroniğin günlük hayattan sanayide kullanılmasına kadar çeşitli alanlardaki uygulamalarını kapsayan bir programdır. Basitçe, elektroniğin temel ilkelerini açıklar ve uygulama alanlarına ait bilgiler verir. Programı başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Elektronik Teknikeri” unvanı verilir.

Programın Amacı

Elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, sanayide kullanılan elektronik araç ve cihazların montaj, bakım ve onarımı konularında çalışacak ara insan gücü olarak, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalite ve standartta elektronik Teknikeri yetiştirmektir.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

EĞİTİM SÜRESİNCE ALINACAK DERSLER

Elektronik Teknolojileri Programında okuyan öğrenciler 2 yıl (4 yarı yıl) eğitim alırlar. Bu süre içinde öğrenciler;

1. SINIF - I. YARIYIL

Türk Dili-I, Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-I, Güzel Sanatlar-I, Yabancı Dil-I, Matematik–I, Bilgisayar Kullanımı, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Sayısal Elektronik, Malzeme Bilgisi, Doğru Akım Devre Analizi, Genel ve Teknik İletişim, Elek Ölçme Tek.ve Güvenlik.

1. SINIF - II. YARIYIL

Türk Dili-II, Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-II, Güzel Sanatlar-II, Yabancı Dil-II, Matematik–II, Bilgisayar Destekli Tasarım, Alternatif Akım Devre Analizi, Sayısal Tasarım, Analog Elektronik

2. SINIF - I. YARIYIL

Amplifikatörler ve Osilatörler, Mikroişlemciler/ Mikrodenetleyiciler-I, Bilgisayar ile Çizim, Enstrümantasyon, Güç Kaynakları, İşlemsel Yükselteçler, Programlanabilir Denetleyiciler (PLC Sistem Analizi ve Tasarımı-I) ve seçmeli ders

2. SINIF - II. YARIYIL

Mikroişlemciler/ Mikrodenetleyiciler-II, Güç Elektroniği, İşletme Yönetimi, Hata / Arıza Arama, Kalite Kont ve Standartları, Elektrik Motorları ve Sürücüleri, Sistem Analizi ve Tasarımı-II ve Seçmeli ders gibi meslek derslerini alırlar. Öğrenciler bu dersleri teorik olarak sınıflarda, pratik olarak atölye ve laboratuvarlarda görürler. Ayrıca ikinci yılın sonunda toplam 30 iş günü uygulamalı sanayi eğitimi (staj) yapma zorunluluğu vardır.

BURS, BARINMA VE SOSYAL AKTİVİTELER

Programa kayıt olan öğrenciler, eğitim gördükleri sürece devlet veya özel sektörün verdiği kredi veya burs olanaklarından faydalanırlar, Kredi ve yurtlar kurumuna ait öğrenci yurdunda kalabilirler. Boş vakitlerini değerlendirmek için sosyal ve sportif kulüplerde her hangi bir etkinliğe katılabilirler.

ELEKTRONİK TEKNİKERİ

Mesleğindeki gelişmeleri takip eden, Şema okuyup devreye uygulayabilen, sorumlulukları kapsamında mühendislerle iletişim kurup, aldığı teknik bilgiyi teknisyen ve usta gibi daha alt düzeyde teknik elemanlara aktarabilen, iş organizasyonu yapabilen, takım çalışmasının önemini bilen, risk ve sorumluluk alabilen, problem çözüp, karar verebilen, rapor yazabilen, ekipman kullanıp, bakım onarım yapabilen ve kayıt tutan, kendi işini kurabilen, küçük ve orta ölçekli işletmelerde orta ve üst düzeyde yöneticilik yapabilecek elemanlardır.

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

Elektronik Teknolojileri Programını bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde;

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği

TEKNİK ALTYAPI

Yüksekokulumuzda anlatılan meslek derslerini uygulamalı olarak destekleyen üç adet laboratuvarımız vardır.

Temel elektronik laboratuvarı, Elektrik-Elektronik ölçme, işlemsel yükselteçler, amplifikatörle ve osilatörler, güç kaynakları, güç elektroniği gibi analog derslere ait uygulamaların yapıldığı laboratuvardır.
Dijital elektronik laboratuvarı, Sayısal elektronik dersine ait uygulamaların yapıldığı laboratuvardır.
PLC ve Mikrokontrolor laboratuvarı, Bilgisayar destekli olan bu laboratuvarda, bilgisayarla bağlantılı olan PLC ve mikrokontrolor uygulamaları yapılmaktadır.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Elektronik teknolojileri programı öğrencileri aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda elektroniğin hemen her alanında çalışma imkânı bulabilirler. Endüstriyel elektronik programından mezun öğrenciler her türlü elektronik cihazların bakım –onarımları, mikro kontrolör yazılımı, tıp elektroniği, güç elektroniği gibi alanlarda çalışabilirler.

Elektronik Teknikeri özellikle 2.sınıfta sayılan her bir meslek dersi için uzmanlaşıp, bu alanlarda çalışabilirler. Gerek kamu gerekse de özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işlerini de kurabilirler.

 • Ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların seslendirilmesi
 • Teknik servisler, bakım-onarım birimleri
 • Elektrik-elektronik montaj ve demontaj işleri
 • Mikrokontrolör programlama
 • Güç elektroniği
 • Elektrik-elektronik cihaz imalat fabrikaları
 • Elektronik tasarım büroları
 • Kontrol sistemleri
 • Güvenlik sistemleri
 • Tıp elektroniği

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

   

  2023-2024 Bahar Dönemi Elektronik Teknolojisi Programı Bölüm Memnuniyet, Ders ve AKTS Değerlendirme Akreditasyon Anketleri

   

   

  Bahar Dönemi Bölüm Memnuniyet Anketi

   

  https://forms.gle/A2bDKbpk56xjEbLX8

  Dersin Kodu ve Adı

  Ders Değerlendirme Anket Linki

  AKTS Değerlendirme Anket Linki

  1.      SINIF

   

  CMT102 Mesleki Matematik II

  https://forms.gle/wJAHyYkSYNE9TxXf9

  https://forms.gle/vbckuTpsbX6PyuBB9

  CET 108 Sayısal Tasarım

  https://forms.gle/QMsqhB1ocWNzeEKn6

  https://forms.gle/L9UiNU9DQNxQ6eJC6

  CMT 114 Mesleki El Becerileri ve İş Güvenliği

  https://forms.gle/dHFovFiCUHDfyLgQ8

  https://forms.gle/YHTZMKeyZQNqzs428

  CET 112 Seslendirme Aydınlatma

  https://forms.gle/EovK9yTDtMZM28Hc8

  https://forms.gle/9ahrKnP99DUvywfR7

  CMT 110 Alternatif Akım Devre Analizi

  https://forms.gle/YtXrGG9wdE9ZK8YbA

  https://forms.gle/JFgQFt8NUjdc1ccY8

  CMT 106 Analog Elektronik

  https://forms.gle/bLQyzbnfbRv6XJK88

  https://forms.gle/UpJ1HSpfgJvVBYjTA

  2.      SINIF

   

  CET 214 Teknik ve Meslek Resmi

  https://forms.gle/E4hTyAEbNipgocrJ7

  https://forms.gle/15yHQKCbgJgh2Vxr5

  CET 216 Elektronik Cihazlarda Hata Arıza Arama

  https://forms.gle/AKuWLt8YgHs2QqPU9

  https://forms.gle/QKCwFssZxhqf1BVY7

  CMT 206 Programlanabilir Denetleyiciler

  https://forms.gle/r4ZAfu5pAWRznMvz8

  https://forms.gle/JJCGC4rt3vTKCUVf8

  CMT 202 Mikrodenetleyiciler II

  https://forms.gle/d3NYsEhQg8uJmSds7

  https://forms.gle/nB3KWGCEu6mkCv6V8

  CMT 208 Sistem Analizi ve Tasarımı II

  https://forms.gle/Sc8BLfhmWnuUfLtc7

  https://forms.gle/mheKYoBUZy7CfwZ96

  CET 210 DC Güç Kaynakları

  https://forms.gle/L7GUnq7AZvrUocKw8

  https://forms.gle/sZmKtXoFj7YuiWHN6

   

   


  İLETİŞİM