Bilgisayar Programcılığı Programı

PROGRAM HAKKINDA

Bilgisayar kullanımının hızla yayılması ve her alanda kullanılması nedeniyle bilgisayar konusunda teknik ara elemana da ihtiyaç artmıştır. Bilgisayar programcılığı programımızda sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak bilgisayar alanında beş alanda yetiştirilmeleri öngörülmüştür.

 • İşletim sistemlerini ve temel yazılımları iyi kullanma
 • Donanım ve bilgisayar bakımı, Ağ kurulumu
 • Programlama dillerini kullanarak yazılım yapma veya yazılım destek elemanı olma
 • Veritabanı yönetimi ve veritabanı programcılığı
 • İnternet Programcılığı
 • Bilgisayarlı kontrol

Bu beş alanda okutulan dersler yanında seçmeli türde derslerimiz de vardır. Alanımızın çok hızlı gelişen bir alan olmasından dolayı içeriklerimizi makul aralıklarla güncellememiz gerekmektedir. Bu çalışmalar Yüksek Öğretim Kurumunun yürüttüğü projeler çerçevesinde yürütülmektedir. Öğrenciler teorik dersler yanında yaz stajları ile becerilerini geliştirme fırsatı elde etmektedirler. Öğrenciler mezun olurken öğrendikleri birçok bilgileri beraber kullanacak bir proje çalışması da yapmaktadırlar.

Programın Amacı

Programımızın amacı sektörün ihtiyacı olan teorik ve pratik becerilere yatkın ve bu becerileri azami oranda kazanmış elemanlar yetiştirmektir. Bu beceriler şunlardır:

 • İyi bir bilgisayar kullanıcısı olmak.
 • İyi bir bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak.
 • Güncel programlama dillerinden en az birini iyi derecede kullanabilmek.
 • Küçük ve orta ölçekte veritabanları tasarlayıp sorgulayabilmek.
 • Farklı veritabanı yapılarında haberdar olmak.
 • Web sayfası tasarımı yapmak ve zengin dinamik içerik eklemek.
 • Temel olarak bilgisayarlı otomasyon yazılımı yapmak.

Bilgisayar programcılığı mezunlarının çalışma alanları şöyle sıralanabilir.

 • İşletmelerde bilgisayar bakım ve onarım birimlerinde teknik eleman.
 • Hastaneler, Kamu kurumları ve diğer işletmelerde veri giriş elemanları.
 • Yazılım firmalarında yazılım destek elemanı.
 • Fabrikalarda Bilgi İşlem destek elemanı.
 • Fabrika otomasyon sistemlerinde yardımcı teknik eleman.

Alanın Mevcut Durumu ve Geleceği

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir. Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür. Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir.

Gelecekte de Bilgisayar Teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.

Alanın Altında Yer Alan Meslekler

Bilişim Teknolojileri Alanı altında şu dallar bulunmaktadır:

 • Ağ İşletmenliği
 • Web Programcılığı
 • Veri Tabanı Programcılığı
 • Bilgisayar Teknik Servisi

İş Bulma İmkânları 

Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyotelevizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler. Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Bilişim Teknolojileri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek Yüksekokulları arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Orta öğretimde şu bölümdekiler Yüksekokullardaki Bilgisayar programcılığı bölümüne girebilirler.

 • Bilgiişlem
 • Bilgisayar
 • Bilgisayar İşletimi
 • Bilgisayar İşletimi teknisyenliği
 • Bilgisayar Donanımı
 • Bilgisayar Yazılımı
 • Bilgisayar Programcılığı

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknlojisi ve Bilişim Sistemleri
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar-Enformatik
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • İstatistik
 • İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
 • Matematik-Bilgisayar
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği

Teknik Alt Yapı ve Laboratuvarları

Programımızda öğrencilerimizin yetişmesi için şu laboratuvarlar mevcuttur.

 • Donanım laboratuvarı
 • Yazılım ve internet laboratuvarı.
 • Tasarım yazılımları laboratuvarı
 • Bilgisayarlı kontrol laboratuvarı.
 • Bilişim Ağları laboratuvarı

Bilgisayar programcılığı diğer sektörlerle de direk ilişkili olduğundan öncelikle iyi bir bakım ve onarım kabiliyeti olması gerekmektedir. Bunu sağlamak için dört ayrı laboratuvarda çalışmalarımız sürdürülmektedir.

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

   

  2023-2024 Bahar Dönemi Bilgisayar Programcılığı Programı Bölüm Memnuniyet, Ders ve AKTS Değerlendirme Akreditasyon Anketleri

   

   

  Bahar Dönemi Bölüm Memnuniyet Anketi

   

  https://forms.gle/zos3FFc2f2L47kVKA

  Dersin Kodu ve Adı

  Ders Değerlendirme Anket Linki

  AKTS Değerlendirme Anket Linki

  1.      SINIF

   

  CBL102 - Mesleki Matematik II

  https://forms.gle/PYcwmxsn5buesoLv8

  https://forms.gle/4ekptZaapVd8N5p5A

  CBL104 - İşletim Sistemleri

  https://forms.gle/2Zk6gH6Jy83LAFF97

  https://forms.gle/DaE9ZidvQHoD6p369

  CBL106 - Veri Yapıları ve Programlama

  https://forms.gle/HDySZs1VCk2KYEff7

  https://forms.gle/gCERnw8D2UjPtuxq9

  CBL108 - Veritabanı Yönetim Sistemleri

  https://forms.gle/zh6hboKbwiD54TVo9

  https://forms.gle/1qPtNaNTPSxufnNo6

  CBL110 - Web Tasarımı

  https://forms.gle/3TgNSjxKPWXu1zHB9

  https://forms.gle/BJBG3UJsESNiSbRy6

  2.      SINIF

   

  CBL202 - Kalite Güvence ve Standartlar

  https://forms.gle/qU3dgr7AG5vN9ymk7

  https://forms.gle/6JkKD1KosKqw42UdA

  CBL204 - İnternet Programcılığı II

  https://forms.gle/SZYKRq7qcdQG2sou5

  https://forms.gle/Bqs6TgwXWj5aG7PAA

  CBL206 - Sistem Analizi ve Tasarımı II

  https://forms.gle/1GcggiHKCTv15jP29

  https://forms.gle/eWr6b9A5Tyg9X2gKA

  CBL208 - Görsel Programlama II

  https://forms.gle/1Ns7ifynav8QtLhK8

  https://forms.gle/UGJKr5UB9PEFXosQ7

  CBL224 - 3D Modelleme ve Animasyon II

  https://forms.gle/qh6wabqY5Xf1RTgD6

  https://forms.gle/EibGxWz8pM2fVxSJ8

  CBL230 - Mobil Programlama II

  https://forms.gle/c32jfWp8ZKwkADSY6

  https://forms.gle/6UCf8ceKGoxS32R29

  CBL242 - iş Dünyası ve Girişimcilik

  https://forms.gle/ebRcYuherbM8AK3Y7

  https://forms.gle/vNnENX8CxjRcziYU6

   

   


   

   

   

  İLETİŞİM