Bankacılık ve Sigortacılık Programı

PROGRAM HAKKINDA

Bu bölüm, Bankacılık ve Sigortacılık programı ile eğitim hizmeti vermektedir. Tüm dünyada ve benzer şekilde ülkemizde son dönemde hizmet sektörünün özellikle bankacılık ve sigortacılık alanlarında yaşanan hızlı gelişme bu alanda işgücü ihtiyacını artırmıştır. Bu bölümde; bankacılık, sigortacılık ve finans alanında küresel sisteme entegre olmuş bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip ara insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir.
Program çerçevesinde bankacılık, sigortacılık ve finans alanında küresel sisteme entegre olmuş bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir.
Mesleki eğitim süresi 2 yıl olup ; eğitim süresince öğrenciler :Yabancı Dil , Temel Bilgisayar Teknolojisi, Bankacılığa Giriş, Sigortacılığa Giriş, İktisada Giriş, Genel Hukuk Bilgisi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Makro Ekonomi, Ticari Matematik, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Ticaret Hukuku Bilgisi, Banka ve Sigorta Hukuku, Bankacılık İşlemleri, İstatistik, İşletme Finansmanı, Banka ve Sigorta Muhasebesi, Kredi Yönetimi, Sigortacılık İşlemleri, Kambiyo İşlemleri, Para Teorisi ve Politikası, Sermaye ve Para Piyasaları, Hasar ve Risk Yönetimi, Banka ve Sigorta Pazarlaması, Bankalarda Fon Yönetimi, Kaza ve Nakliyat Sigortaları, Reasürans İşlemleri gibi dersleri alırlar.

PROGRAMIN AMACI

Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı, bankacılık , sigortacılık alanında ve finans piyasalarında faaliyet gösteren kurum-kuruluşlara mesleki temel bilgilerle donatılmış, bankacılık ve sigortacılık konusunda hukuki ve teknik bilgiye sahip, banka ve sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmektir. Mezunlarımız, finans ve banka sektöründe meslek elemanı olarak görev almakta, sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde. iş bulabilmektedirler.

Bankacılık ve Sigortacılık Programından Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebileceği Sektörler ve İş Türleri Programdan mezun olacakların iş bulma imkanları geniş kapsamlıdır. Özel veya Kamu’ya Bankalar, Katılım Bankaları, Sigorta Şirketleri, Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Denetim Şirketleri, Kamu Kuruluşlarının Finans- Muhasebe Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Bankacılık ve Sigortacılık eğitiminin öncelikli hedef çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Bu bölüm mezunları kendi alanı ile sınırlı kalmayarak finans sektörünün değişik alanlarında da görev alabilme şansına sahip olacaklardır.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BİLGİLERİ
 • Bankacılık ve Sigortacılık alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme
 • Bankacılık ve Sigortacılık alanındaki mevzuata hakim olma
 • Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme
 • Bir işletmenin mali tablolarının incelenmesi ve yorumlanması
 • Müşteri ilişkileri ve pazarlama yönünden donanımlı olma
 • Ekonomi ile ilgili temel kavramları anlayabilme
 • İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
 • Kredi, mevduat ve fon yönetimini öğrenme
 • Sigortacılık ve bankacılık işlemlerini ayrıntılı öğrenme
 • Şirketler, kıymetli evrak ve menkul kıymetleri öğrenme
 • Bankalar tarafından sunulan hizmetlerle ilgili ilkeleri ve süreçleri anlayıp uygulayabilme
 • Sigorta ve sigortacılık ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini anlayıp uygulayabilmeEĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR
 • İş hayatında çalışan olarak sorumluluklarını bilmesi
 • Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme
 • Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
 • Çalışma hayatında sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisini kazanma
 • İletişim ve girişimcilik becerilerine sahip olma
 • Ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip edebilme

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

 • Aktüerya
 • Aktüerya Bilimleri
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • Finansal Ekonometri
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaya Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finansve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret,Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, tüm işletmelerin finansman ve sigorta departmanlarında kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendilerine ait acente de kurabilirler.

 

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

   

  2023-2024 Bahar Dönemi Bankacılık ve Sigortacılık Programı Bölüm Memnuniyet, Ders ve AKTS Değerlendirme Akreditasyon Anketleri

   

   

  Bahar Dönemi Bölüm Memnuniyet Anketi

   

  Bölüm Memnuniyet Anketi

  1.      SINIF      Dersin Kodu ve Adı

  Ders Değerlendirme Anket Linki

  AKTS Değerlendirme Anket Linki

  CBS102 Banka ve Sigorta Pazarlaması

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS104 Banka Hukuku

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS106 Bankacılık İşlemleri

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS108 Finansal Matematik

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS110 Temel Hukuk

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS114 İstatistiğe Giriş

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  2.      SINIF      Dersin Kodu ve Adı

  Ders Değerlendirme Anket Linki

  AKTS Değerlendirme Anket Linki

  CBS 202 Sermaye ve Para Piyasaları

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS204 Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS206 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS 210 Bankalarda Fon Yönetimi

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS220 Güncel Ekonomik Konular

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

  CBS223 Banka ve Sigorta Muhasebesi

  Ders Değerlendirme Anketi

  AKTS Değerlendirme Anketi

   

     İLETİŞİM