Personel Bilgileri

» PERSONEL BİLGİLERİMüdürlük

Dahili

E-posta

Doç. Dr. Ömer Cem KARAKOÇ

Müdür

6051

omercem@karatekin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÜMAY

Müdür Yardımcısı

6131

mtumay@karatekin.edu.tr

Öğr. Gör. Hasan DEDE

Müdür Yardımcısı

6131

hdede@karatekin.edu.tr

Behlül Dane KOCAGÖL (Amb.Mem.)

Müd.Yard.Sekreterliği

6131

bkocagol@karatekin.edu.tr

Berrin ÇOKMUTLU (Sürekli İşçi)

Müd.Yard.Sekreterliği

6131

bcokmutlu@karatekin.edu.tr

Aydın EROĞLU (Sürekli İşçi)

Özel Kalem Sekreterliği

6051

aydineroglu@karatekin.edu.tr

Yüksekokul Sekreterliği

Dahili

E-posta

Abdurrahman DOLAŞ

Yüksekokul Sekreter V.

6145

adolas@karatekin.edu.tr

Suzan GÖKMEN

Bilgisayar İşletmeni

6145

suzangokmen@karatekin.edu.tr

Personel Birimi

Dahili

E-posta

Mehmet TUNA

Sürekli İşçi

6133

mehmettuna@karatekin.edu.tr

Muhasebe Birimi

Dahili

E-posta

İsmail ÇAYIR

Şef

6159

ismailcayir@karatekin.edu.tr

Oğuz MERCAN

Bilgisayar İşletmeni

6208

oguzmercan@karatekin.edu.tr

Recep TEPECİK

Enstitü Sekreteri

6212

rtepecik@karatekin.edu.tr

Bölüm Sekreterlikleri

Dahili

E-posta

Atilla ÇÖPTEN

Bilgisayar İşletmeni

6197

atillac@karatekin.edu.tr

Gül ÖZMEN

Bilgisayar İşletmeni

6197

gulguney@karatekin.edu.tr

Özgür AKAR

Teknisyen

6121

ozgurakar@karatekin.edu.tr

Tolga BALLI

Teknisyen

6121

tolgaballi@karatekin.edu.tr

Santral Tel : +90 376 213 11 95 / +90 376 213 42 01     Faks : +90 376 213 36 01