Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

PROGRAM HAKKINDA

İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencilerine; alanı ile ilgili paket programları (MİKROCOM, GMS - IMS, ETA, MS Office) çalıştırabilme, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımızın amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmektir. Muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

Günümüzde hızla dijitalleşen dünyada, muhasebe mesleğinin de dijital tabanı kullanması ile ilgili öğrenciler geleceğe hazırlanmaktadır.

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletme-Ekonomi
 • Kamu Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Maliye
 • Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemleri
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
 • Muhasebe ve Denetim
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Bunlara ek olarak, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı (Dgs) İle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programlarına (Programların 5. Yarıyılına Fark Dersleri Almadan Kayıt Yapılabilecektir) DGS ile geçiş hakkı bulunmaktadır. Geçiş hakkı bulunan bölümler ise şöyle;

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
MEZUN  ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM EDİLEBİLECEĞİ SEKTÖRLER VE İŞ TÜRLERİ

Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebe mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.

Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. 

Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan iş yerlerinde çalışma olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu alanda bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada ihtiyaç duyulmaktadır.
Program mezunları basta Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada is bulmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler.

Program mezunları 3568 Şayili SM, SMMM ve YMM"lik Kanunu ile iki yıllık eğitimden sonra sınavı kazandıkları takdirde dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda basarili olurlarsa "Serbest Muhasebeci" unvanını ve ruhsatını almakta, ancak iki yıllık Yüksekokul mezunu olmaları nedeniyle mesleğin diğer kademelerine yükselememektedirler. Ancak dört yıllık bir eğitimi bir fakültede tamamlayanlar diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda basarili oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alabilmektedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları eğitimini bitiren öğrenciler "Ön lisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı unvanı alırlar. Meslek elemanı unvanı teknikerlik le denktir. Muhasebe meslek elemanı; bir iş yerine bağlı ya da kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir. Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Program mezunları, 13.06.1998 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile sınavı kazandıkları taktirde dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda başarılı olurlarsa "Serbest Muhasebeci" unvanı ile ruhsatı alabilmektedirler.Hem çalışıp, hem de okumaya devam etmek isteyenler ise, Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümlerinin üçüncü sınıfına sınavsız ve doğrudan geçiş yapabilmektedirler. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayıp, 2 yıllık bir stajın sonunda Mali Müşavir olabilme yolunu açmış olmaktadırlar. Bununla birlikte mezunlarımız, üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilmektedirler.

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ATÖLYE VE LABORATUVAR İMKÂNLAR

Temel bilgisayar derslerinin verilmesinde kullanılan Bilgisayar Laboratuvarı, Bilgisayarlı muhasebe paket programlarının verilmesinde kullanılan Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuvarı.

 

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

   

  2023-2024 Bahar Dönemi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Bölüm Memnuniyet, Ders ve AKTS Değerlendirme Akreditasyon Anketleri

    

   

  Bahar Dönemi Bölüm Memnuniyet Anketi

   

  https://forms.gle/MvKn4NJfpVzpuetx5

  Dersin Kodu ve Adı

  Ders Değerlendirme Anket Linki

  AKTS Değerlendirme Anket Linki

  1.      SINIF

   

  CMU102 - Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

  https://forms.gle/DHH2QwhZAVG5pcKAA

  https://forms.gle/nmMFLS4nPzqoC2uu5

  CMU104 - Bilgisayar Ofis Programları ve Klavye Teknikleri

  https://forms.gle/gh7rmiFpCY2XUDCNA

  https://forms.gle/EQQsAa4S6e9bAQUd8

  CMU106 - İktisada Giriş

  https://forms.gle/A7efpLujuxafv8XbA

  https://forms.gle/HxGLj1a8tNEx4rKD6

  CMU108 - Hukuk Bilgisi

  https://forms.gle/UD29SaoyMKsfAJBeA

  https://forms.gle/sbZDrsbFK1wXTk9t7

  CMU110 - Temel İstatistik

  https://forms.gle/xQci1MhLo55KT9E56

  https://forms.gle/uFvAj5kXtJyZ3pb8A

  2.      SINIF

   

  CMU202 - Muhasebe Uygulamaları

  https://forms.gle/UQLtJTaKj3qNqZje8

  https://forms.gle/SiUXix8HZ8rdopay8

  CMU204 - Türk Vergi Sistemi

  https://forms.gle/WpsjhidyoLFeeL9z7

  https://forms.gle/YN3BoeftD3E4ydJf8

  CMU206 - Bilgisayarlı Muhasebe II

  https://forms.gle/AQfSzQ9XbphzfH287

  https://forms.gle/t4HmHJnLiNqZXd3F7

  CMU210 - Finansal Tablolar ve Analizi

  https://forms.gle/bEzpcsPw4SDyWdUv6

  https://forms.gle/Xj18fW4jVC2cnjjz9

  CMU212 - Girişimcilik ve İşletme Yönetimi

  https://forms.gle/8MUdLHnCQ4FJgWoE7

  https://forms.gle/33oZG4vD5K4U4NUE7

  CMU216 - Muhasebe Standartları

  https://forms.gle/CPRpEqPPKi17wyLF7

  https://forms.gle/g7wWiWwNP3i7Sxcr5

   

   


  İLETİŞİM