Elektrik Programı

PROGRAM HAKKINDA

Program elektriğin üretilmesi, denetim altına alınması, iletilmesi, dağıtılması, ısıtmada, aydınlatmada ve güç temininde kullanılması, elektrik donanımının üretilmesi, denemesi ve ölçülmesi, yapılarda elektriğin güvenli tesis edilmesi, elektrikli araç ve gereçlerin bakımının yapılması ve arıza giderme konularında tekniker yetiştirmek amacıyla eğitim- öğretim veren dört yarıyıllık bir programdır. Yaz aylarında yapılan is yeri stajları ile, uygulamaları yerinde yapma olanağı bulunmaktadır.

Programın Amacı

Programın amacı kamu ve özel sektörün aradığı mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış, günün teknolojisini takip eden ve kendini geliştirmeye devam eden, mühendis ile teknisyen arasında köprü görevi gören nitelikli ara teknik eleman ihtiyacını karşılamaktır.

Bölüm mezunları, tekniker unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alırlar. Elektrik Programı, sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde kalifiye elemanlar yetiştirmektedir.

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

Elektrik teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıl olup, 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim boyunca öğrencilere aşağıda yer alan dersler okutulur;

 1. Yarıyılda; Bilgisayar, Matematik I, Teknik Resmi, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Malzeme Bilgisi, Genel ve Teknik İletişim, Elektrik Şebeke Tesisleri, Doğru Akım Devre Analizi.
 2. Yarıyılda; Bilgisayar Destekli Tasarım I, Matematik II, Elektrik ve Elektronik Ölçmeleri, Elektrik Makineleri I, Analog Elektronik, Alternatif Akım Devre Analizi.
 3. Yarıyılda; Bilgisayar Destekli Tasarım II, Elektrik Bakım ve Arıza Bulma, Elektrik Enerjisi Üretimi-İletimi ve Dağıtımı, Elektrik Makineleri  II, İşletme Yönetimi, Sayısal Elektronik, Sistem Analizi ve Tasarımı I, Hidrolik-Pnomatik Sistemler, Otomatik Kontrol.
 4. Yarıyılda; Elektrik Makineleri-3, Elektrik Tesisat Planları, Fabrika İmalat Teknikleri, Güç Elektroniği, Kalite Güvence ve Standartları, Programlanabilir Denetleyiciler, Sistem Analizi ve Tasarımı-2, Tamamlayıcı Elektrik Servis ve Sistemleri, Güç Elektroniği, Programlanabilir Denetleyiciler, Enerji yönetimi.

Ayrıca her yılda Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Güzel Sanatlar gibi kültür derslerini öğrenirler. Öğrenciler eğitim boyunca toplam 80 iş günü meslekleri ile ilgili iş yerlerinde iş yeri uygulamaları eğitimi görürler.

Eğitim Süresince

Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası

Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan İklimlendirme Soğutma Teknikerler 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve  kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının  ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Elektik Programı Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Elektrik Teknikeri” unvanı verilir. Elektrik teknikeri Elektrik mühendisi tarafından hazırlanan plana göre;

İşletmede yapılacak elektrik tesisatı işleri için cihazların projeye uygun olarak yerleştirilmesini sağlar, İşletme içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlar ve takip eder. Gerekli hallerde doğrudan kendisi müdahale eder, Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapar.

Elektrik Teknikeri

Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde elektrik mühendisleri ile teknisyenler arasında görev yapan ara elemandır.

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

 • Elektrik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Fizik
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Uçak Elektrik-Elektronik
 • Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
 • Uzay Mühendisliği
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler. Günümüzde elektriğin kullanılmadığı alan kalmamıştır. Sanayileşme arttıkça elektrik kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Elektrik programı öğrencileri aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimin sonunda elektriğin hemen her alanında çalışma imkânı bulabilirler. Çalışma alanlarından bazıları şunlardır;

 • Elektrik Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim Tesisat ve Montajı.
 • Elektrik Motorlarının Stator ve Rotor Sarımları (Bobinaj).
 • Elektrik Pano Montajı.
 • Mekanik Kumanda.
 • Programlanabilir Denetleyiciler Sistem Tasarımı, Programlanması ve Montajı.
 • Tamamlayıcı Elektrik Sistemleri Montajı (Yangın Alarmı, Hidrofor Sistemleri, Klima Montajı, Temiz ve Kirli Su Taşıma Sistemleri Montajı).
Programın Fiziki Kapasite ve Dağılım
 • Elektrik Makineleri  laboratuvarı :100 m2
 • Elektrik Ölçme laboratuvarı : 80 m2
 • PLC Laboratuvarı : 30 m2
 • Dijital Laboratuvarı : 150 m2

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

   

  2023-2024 Bahar Dönemi Elektrik Programı Bölüm Memnuniyet, Ders ve AKTS Değerlendirme Akreditasyon Anketleri

   

   

  Bahar Dönemi Bölüm Memnuniyet Anketi

   

  https://forms.gle/Dmf9bztYuua33eSN7

  Dersin Kodu ve Adı

  Ders Değerlendirme Anket Linki

  AKTS Değerlendirme Anket Linki

  1.      SINIF

   

  CEL 110 Alternatif Akım Devre Analizi

  https://forms.gle/zD8CjkabtzanV12C6 

  https://forms.gle/HMDAgfPVaLYVehz46 

  CEL 112 Elektrik Makineleri I

  https://forms.gle/XUE6bei8k7hq6Xq17 

  https://forms.gle/7HsDZNqbG7JkBb4t6 

  CEL 102 Mesleki Matematik II

  https://forms.gle/on4hiVQu94UwVQZj6 

  https://forms.gle/twKvVK29UuTaG5UJ8 

  CEL 108 Elektrik Şebeke Tesisleri

  https://forms.gle/wKnPYF4LAwHGW72i7 

  https://forms.gle/yyBJmAd298Q7SEep7 

  CEL 104 Bilgisayar Destekli Tasarım I

  https://forms.gle/XnpvgTWfijeCELmMA 

  https://forms.gle/AX1r1DECJnjzn2CQA 

  CEL 106 Analog Elektronik

  https://forms.gle/kLMJRMyUZfYC3fQs7 

  https://forms.gle/kDdTC6Mrnrhxhm7K9 

  2.      SINIF

   

  CEL 210 Elektrik Tesisat Planları

  https://forms.gle/FhgoqUEarFrDbkmQ6 

  https://forms.gle/33Aj6nuSaBAjF2k69 

  CEL 204 Yüksek Gerilim Tekniği

  https://forms.gle/Gh1tVU148WyjTkTm6 

  https://forms.gle/T7f7jw6jB2qQvsdB9 

  CEL 202 Elektrik Makineleri III

  https://forms.gle/tfuACa1LTd8KsaiGA 

  https://forms.gle/wcZ24Fn1gQNHh8U18 

  CEL 220 Sistem Analizi ve Tasarımı II

  https://forms.gle/9heLT7U29XMJQUxv8 

  https://forms.gle/d1hi7WBohpwnJ4io6 

  CEL 214 Enerji Yönetimi

  https://forms.gle/Z3cLkoFrj12eC2oh6 

  https://forms.gle/v1hCQv8MDqy181Jc9 

  CEL 230 Otomatik Kontrol

  https://forms.gle/RvDdKEuNK81wBo2R9 

  https://forms.gle/hHRVNiHJ3DSpxMGf7 

  CEL 206 Programlanabilir Denetleyiciler

  https://forms.gle/jC42ZDWxGcC3BwdE6 

  https://forms.gle/76swrRaQebBuQakbA 

  CEL 216 Tamamlayıcı Elektrik Servis ve Sistemleri

  https://forms.gle/tzqTDFdYUUhanuER6 

  https://forms.gle/vMLPp87KAk2AU8JP6 

   

     İLETİŞİM