Mobilya ve Dekorasyon Programı

PROGRAM HAKKINDA

İnsanoğlu yaratıldığı andan itibaren hayatını sürdürebilmek için barınma ihtiyacı hissetmiştir. Bu süreçte değişik ihtiyaçlarını karşılamak ve rahat yaşayabilmek için çeşitli malzemeleri değişik şekillerde tasarlayarak kullanmışlardır. Ahşap malzeme de bu süreçte en çok kullanılan malzemelerden birisidir.

İnsan hayatında ahşap malzemesinin üretilmesi ve işlenmesi, gerek ekonomik açıdan ve gerekse ihtiyaçların karşılanması açısından oldukça önemlidir. Burada yaşam alanlarında kullanılan mobilyalar, ahşap kapı-pencereler, iç mimari-dekorasyon işleri vb. işler insanoğluna bu doğrultuda hizmet etmektedir.

Yaşam alanlarında kullanılan bu mobilyaların ve diğer ahşap işlerinin amaca hizmet edebilmesi için kalite ve standartlara uygun tasarlanarak üretilmesi gerekmektedir. Bu da ayrı bir uzmanlık alanı olup önemli bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde teknolojinin hızla ilerlemesi bu sektörün de hızla gelişmesini , büyümesini , kendisini yenilemesini zorunlu hale getirmektedir. Bu durumda, gerekli teknolojik makine-teçhizatların da desteği ile nitelikli ara teknik elemanların yetiştirilmesi ve sektörün hizmetine sunulması en önemli nokta olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşte, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Mobilya ve Dekorasyon Programı, bu yolda en etkin ve en verimli çalışmayı ortaya koyarak bu bağlamda ihtiyaç duyulan ara eleman ihtiyacını karşılamak için yola çıkmıştır.

Beşikten mezara hayatın her alanında kullanılan mobilya hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alır ve insanların günlük yaşamını kolaylaştırır. İnsanlar evlerinde (antre mobilyası, mutfak dolabı, yemek odası, yatak odası, salon mobilyası, banyo dolabı), işyerlerinde (büro mobilyası), hizmet aldıkları yerlerde (masa, sandalye vb.) farklı isimlerle anılan mobilyaları kullanırlar. Bu mobilyaların tasarım ve üretimi ayrıca; iç mekânın tasarım ve yerleşimi bölüm öğrencilerinin faaliyet kapsamındadır.

PROGRAMIN AMACI

Mobilya ve Dekorasyon Programımız, sektörün üretim organizasyonunun sağlanmasında ihtiyaç duyabileceği , gerekli teknolojik donanımlarla yüklenmiş nitelikli teknik ara eleman ihtiyacını, çağın beklentilerini de karşılayacak şekilde gerekli estetik, kalite ve hizmet anlayışına uygun bir biçimde karşılamayı amaçlamaktadır.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM

Mesleki Eğitime Giriş Şartları

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim öğretimin süresi iki yıl olup; eğitim öğretim süresince öğrencilere;

 • Teknik resim kuralları ve çizim teknikleri,
 • Ahşap yapı elemanlarının tanıtımı,
 • Temel bilgisayar bilgisi ve kullanımı,
 • Bilgisayar destekli çizim/tasarım,
 • Mobilya tasarımı temel ilkeleri,
 • İç mimari ve dekorasyon temel prensipleri, iç mimaride ahşabın kullanım yerleri
 • Mobilya üretim makinelerinin tanıtımı,
 • Ağaç işlerinde kullanılan ölçüm aletleri ve ölçme teknikleri,
 • Mobilya üretim teknikleri,
 • Ahşap yapılarda düzenleme ve restorasyon temel bilgileri,
 • Mobilya sektörüne yönelik iş hukuku ve genel işletme bilgisi,
 • Ahşap yapı statiği,
 • Mobilyada standardizasyon ve kalite kontrol sistemleri,
 • Temel elektrik bilgisi,

gibi dersler verilmekte olup; Bütün mezunlara meslekleri ile ilgili iş hayatında karşılaşabilecekleri tüm konu ve sorunları çözebilecek, Teknik resim çizme ve okuma, malzeme bilgisi, maliyet hesapları vb. gibi mobilya sektöründe hayati öneme sahip konulara hakim olabilecek, Teknolojinin gerekleri ile donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında, öğrencilerin mesleklerinde kullanabilecekleri AutoCAD ve diğer paket programları kullanabilecek değişik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca; Öğrenciler yaptıkları stajlar yardımı ile sektöre ilk adımlarını atarak mesleki hayatlarında gösterebilecekleri teknik ve insani uyumluluklarını ortaya koyarak yeni iş imkanları da elde edebilmektedirler.

Bu programı seçecek öğrencilerin;
 • Bedence sağlam ve dayanıklı olması,
 • Mesleki istek ve el becerisine sahip olması,
 • Ağaç işleri makinelerini (kesici, delici, vurucu makineler) kullanabilecek dikkat ve sabır sahibi olması,
 • Üç boyutlu düşünebilme yeteneğine sahip olması,

Teknik çizim, tasarım ve yeterli matematik bilgisine sahip olması gibi özellikler mesleki olarak geleceklerini önemli ölçüde etkileyecektir.

MOBİLYA VE DEKORASYON TEKNİKERİ

Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri orman ürünleri endüstrisinde atölye ve işyeri açabilecek, yönetebilecek, işleri planlayabilecek gerekli ve yeterli donanıma sahiptir.Ayrıca sektörde görev alan mühendislerin yardımcısı ve alt kademelerdeki çalışanlar ile mühendis arasındaki iletişimi sağlayabilecek nitelikte olup yöneticinin mesleği ile ilgili uygun görüp vereceği tüm işleri yapabilecek kapasitededirler.

Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

Ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

 • Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri Tasarımı
 • Endüstri  Ürünler Tasarımı 
 • Endüstriyel Tasarım
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • İmalat Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Orman Endüstri Mühendisliği

gibi bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri olarak mezun olan öğrencilerimiz kamu, özel kurum ve kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz kabiliyetlerine ve kişisel becerilerine bağlı olarak kendi işyerlerini kurabilecekleri gibi mobilya üretim ve planlama sorumlusu, mobilya kalite kontrol elemanı, mobilya teknik ressam elemanı, tasarım ve ürün geliştirme elemanı, CNC makine operatörü ve yardımcısı gibi sorumlulukları da üstlenebilirler.

MOBİLYA VE DEKORASYON PROGRAMI ATÖLYE VE LABORATUVARLARI

Öğrenciler Mobilya sektöründe karşılaşabilecekleri uygulama ve deneyleri yapılabilecekleri atölye ve laboratuar ortamlarına sahiptirler.

 

DERSLER

AKADEMİK PERSONEL

  İLETİŞİM