• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

  PROGRAM HAKKINDA

  İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı öğrencilerine; alanı ile ilgili paket programları (MİKROCOM, GMS - IMS, ETA, MS Office) çalıştırabilme, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmaktadır.

  PROGRAMIN AMACI

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımızın amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmektir. Muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

  Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

   

  EĞİTİM – ÖĞRETİM

  Mesleki Eğitime Giriş Şartları

  Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

  Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Eğitim öğretimin süresi iki yıl olup; eğitim öğretim süresince öğrencilere;

  • Teknik resim kuralları ve çizim teknikleri,
  • Ahşap yapı elemanlarının tanıtımı,
  • Temel bilgisayar bilgisi ve kullanımı,
  • Bilgisayar destekli çizim/tasarım,
  • Mobilya tasarımı temel ilkeleri,
  • İç mimari ve dekorasyon temel prensipleri, iç mimaride ahşabın kullanım yerleri
  • Mobilya üretim makinelerinin tanıtımı,
  • Ağaç işlerinde kullanılan ölçüm aletleri ve ölçme teknikleri,
  • Mobilya üretim teknikleri,
  • Ahşap yapılarda düzenleme ve restorasyon temel bilgileri,
  • Mobilya sektörüne yönelik iş hukuku ve genel işletme bilgisi,
  • Ahşap yapı statiği,
  • Mobilyada standardizasyon ve kalite kontrol sistemleri,
  • Temel elektrik bilgisi,

  gibi dersler verilmekte olup; Bütün mezunlara meslekleri ile ilgili iş hayatında karşılaşabilecekleri tüm konu ve sorunları çözebilecek, Teknik resim çizme ve okuma, malzeme bilgisi, maliyet hesapları vb. gibi mobilya sektöründe hayati öneme sahip konulara hakim olabilecek, Teknolojinin gerekleri ile donatılmış bilgisayar laboratuvarlarında, öğrencilerin mesleklerinde kullanabilecekleri AutoCAD ve diğer paket programları kullanabilecek değişik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Ayrıca; Öğrenciler yaptıkları stajlar yardımı ile sektöre ilk adımlarını atarak mesleki hayatlarında gösterebilecekleri teknik ve insani uyumluluklarını ortaya koyarak yeni iş imkanları da elde edebilmektedirler.

  Bu programı seçecek öğrencilerin;
  • Bedence sağlam ve dayanıklı olması,
  • Mesleki istek ve el becerisine sahip olması,
  • Ağaç işleri makinelerini (kesici, delici, vurucu makineler) kullanabilecek dikkat ve sabır sahibi olması,
  • Üç boyutlu düşünebilme yeteneğine sahip olması,

  Teknik çizim, tasarım ve yeterli matematik bilgisine sahip olması gibi özellikler mesleki olarak geleceklerini önemli ölçüde etkileyecektir.

  MOBİLYA VE DEKORASYON TEKNİKERİ

  Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri orman ürünleri endüstrisinde atölye ve işyeri açabilecek, yönetebilecek, işleri planlayabilecek gerekli ve yeterli donanıma sahiptir.Ayrıca sektörde görev alan mühendislerin yardımcısı ve alt kademelerdeki çalışanlar ile mühendis arasındaki iletişimi sağlayabilecek nitelikte olup yöneticinin mesleği ile ilgili uygun görüp vereceği tüm işleri yapabilecek kapasitededirler.

  Mezun Olan Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Lisans Programları

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • Ekonomi
  • İktisat
  • İşletme
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • İşletme Enformatiği
  • İşletme Yönetimi
  • İşletme-Ekonomi
  • Kamu Yönetimi
  • Lojistik Yönetimi
  • Maliye
  • Muhasebe
  • Muhasebe Bilgi Sistemleri
  • Muhasebe ve Finans Yönetimi
  • Muhasebe ve Finansal Yönetim
  • Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
  • Muhasebe ve Denetim
  • Uluslararası Finans
  • Uluslararası Finans ve Bankacılık
  • Uluslararası İşletme
  • Uluslararası İşletmecilik
  • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
  • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
  • Uluslararası Ticaret
  • Uluslararası Ticaret ve Finans
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  MEZUN  ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM EDİLEBİLECEĞİ SEKTÖRLER VE İŞ TÜRLERİ

  Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, muhasebe mali müşavirlik bürolarında, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ile ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler.Ayrıca her türlü kuruluşun mali işlerle ilgili bölümlerinde çalışabilirler.

  Kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için teorik bilginin yanı sıra uygulama yapabilen, muhasebe mevzuatına sahip, bilgisayarlı muhasebeyi yürüten meslek elemanları kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilmektedir. 

  Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe bölümlerinde, Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde ve özellikle vergi dairelerinde görev alabilirler. Muhasebe ve vergi uygulama meslek elemanlarının vergi dairelerinde, muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe servislerinde, muhasebe programı yapan iş yerlerinde çalışma olanakları vardır. Bu meslekte iş bulma olanağı oldukça yüksektir. Son zamanlarda muhasebecilik alanında bilgisayar paket programlarının yaygınlaştığı görülmekte ve bu oran giderek artmaktadır. Bundan dolayı bu alanda bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanan nitelikli elemanlara piyasada ihtiyaç duyulmaktadır.
  Program mezunları basta Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca mezunlar, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri isletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerin çoğu piyasada is bulmaktadırlar. Öğrencilerin çoğu genellikle stajını yaptığı işyerlerinde kalmaları için teklif almakta ve devamlı olarak ise yerleşmektedirler.

  Program mezunları 3568 Şayili SM, SMMM ve YMM"lik Kanunu ile iki yıllık eğitimden sonra sınavı kazandıkları takdirde dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda basarili olurlarsa "Serbest Muhasebeci" unvanını ve ruhsatını almakta, ancak iki yıllık Yüksekokul mezunu olmaları nedeniyle mesleğin diğer kademelerine yükselememektedirler. Ancak dört yıllık bir eğitimi bir fakültede tamamlayanlar diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda basarili oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alabilmektedirler.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları eğitimini bitiren öğrenciler "Ön lisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı unvanı alırlar. Meslek elemanı unvanı teknikerlik le denktir. Muhasebe meslek elemanı; bir iş yerine bağlı ya da kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı veren kişidir. Hemen iş hayatına atılmak isteyen mezunlarımız, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, banka, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

  Program mezunları, 13.06.1998 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile sınavı kazandıkları taktirde dört yıllık mesleki stajlarına başlamakta ve dördüncü yılın sonunda yapılan sınavlarda başarılı olurlarsa "Serbest Muhasebeci" unvanı ile ruhsatı alabilmektedirler.Hem çalışıp, hem de okumaya devam etmek isteyenler ise, Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Bölümlerinin üçüncü sınıfına sınavsız ve doğrudan geçiş yapabilmektedirler. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayıp, 2 yıllık bir stajın sonunda Mali Müşavir olabilme yolunu açmış olmaktadırlar. Bununla birlikte mezunlarımız, üniversitelerin 4 yıllık eğitim öğretim veren bölümlerine DGS(Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilmektedirler.

  MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ATÖLYE VE LABORATUVAR İMKÂNLAR

  Temel bilgisayar derslerinin verilmesinde kullanılan Bilgisayar Laboratuvarı, Bilgisayarlı muhasebe paket programlarının verilmesinde kullanılan Bilgisayarlı Muhasebe Laboratuvarı.

   

  DERSLER

  AKADEMİK KADRO

   İLETİŞİM