İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları

 1. Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri
 2. Yüksekokul Kurulu
 3. Yüksekokul Yönetim Kurulu
 4. Akademik Genel Kurul
 5. Kongre, Konferans, Sempozyum, Seminer, Kurultay, Çalıştay, Panel
 6. Bölüm Kurulması
 7. Program Açılması
 8. Ders Dağılımı ve Ders Programı Hazırlama Süreci
 9. Sınav Programı Hazırlama İşlemleri
 10. Kayıt Yenileme Ders Seçme İşlemleri
 11. Yatay Geçiş İşlemleri
 12. Kayıt Dondurma İşlemleri
 13. Kayıt Silme İşlemleri
 14. Öğrenci Staj İşlemleri
 15. Özel Öğrenci İşlemleri
 16. Öğrenci Disiplin İşlemleri
 17. Burs İşlemleri
 18. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri
 19. Öğrenci Temsilci Seçimi
 20. Erasmus Programı Giden Öğrenci
 21. Erasmus Programı Gelen Öğrenci
 22. Farabi Mevlana Giden Öğrenci
 23. Farabi Mevlana Gelen Öğrenci
 24. Sınav Notuna İtiraz İşlemleri
 25. Yıllık İzin İşlemleri
 26. Hastalık İzni Kullanımı
 27. Mazeret İzni Kullanımı
 28. Aylıksız İzin Kullanımı
 29. Kurum Dışı Görevlendirme İşlemleri
 30. Akademik Personelin Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri
 31. Personel Disiplin İşlemleri
 32. Ders Telafisi İşlemleri
 33. Bölüm Başkanı Atama İşlemleri
 34. Gelen-Giden Evrak İşlemleri
 35. Arşiv Hizmetleri İşlemleri
 36. Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri
 37. Bütçe Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması
 38. Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı İş Akış Şeması
 39. Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
 40. Ek Ders İşlemleri İş Akış Şeması
 41. Döner Sermaye İşlemleri İş Akış Şeması
 42. Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması
 43. SGK İşlemleri İş Akış Şeması
 44. Yolluk İşlemleri İş Akış Şeması
 45. Satın Alma İş Akış Şeması-1
 46. Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması
 47. Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması
 48. Yaz Dönemi Eğitim Öğretim İş Akış Şeması
 49. Sınavlar
 50. İntibaklar
 51. Yurtdışı İzin
 52. Personel Alım Talepleri İşlemleri
 53. Makine-Teçhizat Bakım-Onarım İş Akış Şeması