Sıkça Sorulan Sorular

1. Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksek okulunun diğer Meslek Yüksekokullarına göre avantajı nedir?
Yüksekokulumuz 46 yıllık bir geçmişe sahip ve Türkiye’nin ilk açılan Meslek Yüksekokullarındandır. YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim projesinin İmkânlarından (5 Milyon USD) faydalanarak atölye ve laboratuvarlarını son derece modern makine ve teçhizatla donatmış, öğretim elemanlarının önemli bir kısmını İngiltere ve ABD de mesleki eğitim alanında 3 - 9 ay arasında eğitmiştir. Eğitim-öğretim programlarımız ve makine-teçhizatımız ihtiyaçlara göre sürekli olarak yenilenmektedir. Çankırı’nın Ankara’ya yakın olması (130 km) öğrencilerimiz için büyük avantaj oluşturmaktadır.

2. Üniversiteye ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerimi nasıl yapabilirim?
Üniversiteye ilk kayıt YÖK’ün belirlemiş olduğu takvim dâhilinde Çankırı’da yapılır. Kayıt işlemlerinin sorumlu birimi üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıdır. Daha sonraki dönemlerdeki kayıt yenilemeler akademik takvimimizde belirtilen tarihler arasında internet ortamında öğrenciler tarafından yapılır. Öğrencinin seçtiği dersler ve yaptığı kayıtlar öğrencinin danışmanı tarafından internet üzerinden onaylanır. Öğrencilerin ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için kayıt ücretlerini Öğrenci işleri Daire Başkanlığının ilan ettiği hesaba yatırmaları gerekmektedir.

3. Meslek Yüksekokulunu bitirince alanımla ilgili fakültelere nasıl dikey geçiş yapabilirim?
Yüksekokulumuzdan mezun durumda olan öğrencilerimiz ÖSYM’nin yaptığı Dikey Geçiş (DGS) Sınavına katılabilirler. Öğrencilerimiz bu sınavdan alacakları puana göre, programına uygun olan fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Dikey geçişle ilgili bilgiler http://www.osym.gov.tr internet sitesinde görülebilir.

4. Çankırı hakkında ayrıntılı bilgiye nasıl erişirim?
Çankırı hakkında ayrıntılı bilgiye Çankırı’yı tanıtıcı internet sitelerinden erişilebilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

5. Çankırı’da barınma (yurt, ev kiralama ve okulda yemek yeme) imkânları nelerdir?
Üniversitemizin Ballıca kampüsünde 500 öğrenci kapasiteli kız öğrenci evi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 1000 kişilik devlet yurdu ve özel yurtlar mevcuttur. Öğrenciler kendi özel girişimleri ile ev kiralayabilirler. Ayrıca Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığının gözetiminde Yüksekokulumuzda sıcak yemek hizmeti veren yemekhanemiz mevcuttur. İsteyen öğrenciler devlet katkısı ile düşük ücretlerle 4 çeşit yemeğini rahatça yiyebilir. Yemekhane tercihini kullanmak istemeyen öğrencilere ise alternatif olarak kantinden hizmet verilmektedir.

6. Üniversitenin Sosyal Kültürel ve Sportif imkânları nelerdir?
Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yıl boyunca birçok etkinlik düzenlenmektedir. Voleybol, Basketbol, Masatenisi, Salon Futbolu, Futbol, Jimnastik, Boks, Badminton, Bilek Güreşi, Tiyatro, Müzik Grupları ve Halk Oyunları gibi sosyal, Sportif ve Kültürel faaliyetlere öğrencilerimiz iştirak etmekte, yurt içi ve yurt dışındaki gösterilere ve spor karşılaşmalarına katılabilmektedirler. Birçok branşta spor faaliyetleri ile ilgili çalışmalar öğrenci kulüpleri kanalıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Mevcut olan faaliyetlerimizin yanı sıra öğrencilerimizin isteklerine bağlı olarak sosyal kültürel amaçlı geziler de düzenlenmektedir. Öğrenciler, Üniversitede kurulu  öğrenci kulüplerine üye olabilirler.

7. Danışman öğretim elemanları bizlere hangi konularda yardımcı olurlar?
Eğitim öğretim, kayıtlar, müfredatlar, yatay–dikey geçiş, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler olmak üzere, öğrencimiz okulla olan tüm işlerinde danışmanından yardım alabilir. Öğrencinin tüm sorunlarında başvuracağı ilk kişi Danışman Öğretim Elemanıdır.

8. Ders kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Ders kayıt işlemleri; Üniversitemiz internet sitesindeki UBİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden öğrencinin öncelikle zorunlu dersler olmak üzere Eğitim öğretim yönetmeliğindeki sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile ders seçmesi ve danışman onayı ile yapılır.

9. Sınavlar ve değerlendirme nasıldır?
Sınavlar; kısa sınav, ara sınavı, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, uygulama sınavı, mazeret sınavı, ek sınav ve muafiyet sınavıdır. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yapılacağı yer ve tarihler akademik birimlerce belirlenir ve sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadır. Ara sınava mazeretinden dolayı giremeyen öğrenci mazeretini (hastalık vb.) Yüksekokul Müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirir. Mazeret dilekçesi Yönetim Kurulunda görüşülür ve mazereti kabul edilen öğrenci, bölüm başkanlığının belirleyeceği tarihte mazeret sınavına katılır.
Her yıl güz ve bahar yarıyılı olmak üzere toplam 2 dönem vardır. Her dönem diğer dönemlerden bağımsız ve dersler dönemliktir. Her dönemde bir ders için dönem içerisinde ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları yapılır. Ara sınavın %40’ı yarıyıl sonu sınavının %60’nın alınması ile başarı puanı hesaplanır ve harf notuna dönüştürülür.

10. Sınavlar nasıl yapılmaktadır?
Sınavlar; dersin özelliğine göre klasik, test, klasik-test ve uygulama şeklinde yapılabilmektedir. Bu konuda ders öğretim elemanı için bir kısıtlama yoktur. Sınav soruları ders içeriğinin tamamını kapsar. Sınavlar belirlenen ve ilan edilen tarihlerde yapılır.

11. Ek sınav nedir ve kimler ek sınava katılabilir?
Ek sınavlar akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bütün derslerini alan ve devamsızlıktan kalmayan mezun durumuna gelmiş en fazla üç dersten kalan öğrenciler her dönemin başında yapılan ek sınavlara katılabilirler. Son dönem öğrencisi olup not ortalamalarına katılan en çok üç dersten (FD) veya (FF) notu olan ve/veya genel akademik başarı not ortalaması 2.00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere yarıyıl/yıl dönem başında tanınan sınavdır.

12.  Atölye ve laboratuvar çalışmaları ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarını nasıl etkilemektedir?
Uygulamalı derslerin sınavları uygulama sınavı olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla Öğretim Elemanı ara ve yarıyıl sonu sınavlarını uygulama yapabilir. Aynı zamanda tüm dönemin her haftasına bir uygulama koyarak bunları ara sınav yerine sayabilir. Bu konuda dersin öğretim elemanı karar verir.

13. Staj için neler yapmam lazım ve kaç gün staj yapacağım?
Staj; Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesine göre yapılır. Öğrenciler staj yapacağı yeri belirler, stajını yapmak istediği yerden staj uygunluk belgesini (staj kabul dilekçesini) onaylatır ve Mayıs ayının ikinci haftasına kadar Bölüm Başkanlığının onayına sunarlar. Sonra staj dosyasını doldurup onaylatır, işe giriş bildirgesi ile birlikte staj yapacağı işyerine gider. Öğrencilerin staj süresince sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Öğrenciler; stajlarını belirlenen ve onaylanan tarihler arasında 30 iş günü olarak yaparlar. Staj dosyası, staj sonunda okulun belirlemiş olduğu tarihler arasında değerlendirilir. Stajını yapmayan veya stajı kabul edilmeyen öğrenci mezun olamaz.

14. Sorunlarımızın çözümü için hangi işlem sırasını takip etmemiz ve neler yapmamız lazım?
Öğrenciler sorunlarıyla ilgili olarak önce danışman öğretim elemanı ile görüşmelidir. Çözüme ulaşılmazsa sırayla bölüm başkanı, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokul müdürü ile görüşülür. Öğrencilerimiz öncelikle internet sitemizde ve panolarımızda yapılan duyuruları dikkatli şekilde takip etmelidirler. Yöneticilerin yapacağı resmi duyurular dışındaki duyurular dikkate alınmamalıdır.

15. Yüksekokulda kablosuz internet var mıdır?
Yüksekokulumuzun iç ve dış mekânlarında kablosuz internet erişimi vardır. Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığından alınacak kullanıcı adı ve şifre ile okul içi internetten yararlanabilirsiniz.

16. Eğitimle ilgili mevzuata nasıl erişebilirim?
Eğitimle ilgili mevzuata yüksekokul Internet sitesinden (http://myo.karatekin.edu.tr/) ve üniversitemizin Internet sitesinden (www.karatekin.edu.tr) mevzuat bölümünden ulaşılabilirsiniz. Öğrencilerimiz duyurulara ve ilgili mevzuata uymak zorundadır.

 17. Notlarımı nasıl öğrenirim?
Notlar https://ubis.karatekin.edu.tr internet adresinde ilan edilmektedir.

 18. Sınav notlarımızın verilme kriterleri (mutlak sistem, bağıl sistem) nelerdir?
Öğretim elemanları üniversitemiz bağıl değerlendirme yönergesi çerçevesinde mutlak ya da bağıl sisteme göre sınavların değerlendirmesini yapar ve notları üniversitemiz UBİS  sisteminden  yayınlarlar.
Öğrenciler beklediklerinden düşük not aldıklarını düşünmeleri durumunda ilgili öğretim elemanı ile görüşebilir veya itiraz süresi içinde maddi hata dilekçesi ile Müdürlüğe başvurabilirler. Öğrenci sınav sonucuna, notların ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde ilgili akademik birime itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir ve sonuç öğrenciye bildirilir.

 19. Yaz okulu nedir?
Yaz dönemi eğitim-öğretiminin amaçları şunlardır:

  1. Üstün başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders almalarını sağlamak ve daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak.
  2. Öğrencilerin normal eğitim süresi içinde almadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân sağlamak ve bölümlerin/anabilim dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen öğrenci yığılmalarını önleyerek eğitimin verimini artırmak.
  3. Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkânlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak, diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilere Üniversitedeki dersleri izleme imkânı vermek.

Yaz dönemi eğitim-öğretimi; Senatonun kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
Yaz döneminde eğitim-öğretim süresi en az otuz beş iş günüdür. Kayıt ve yarıyıl/yıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır.
Yaz döneminde açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda derslere devam mecburidir.
Yaz döneminde ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Bir öğrenci, yaz döneminde toplam 21 AKTS kredi yükünü aşmamak üzere ders alabilir.

 20. Mezun olduktan sonra iş bulabilmem için tavsiyeleriniz nelerdir?
Ülkemizde tekniker ve meslek elemanına olan ihtiyaç çok fazladır. İşverenler meslek alanlarında asgari düzeyde bilgi ve beceriye sahip, iletişim becerisi yüksek, öğrenmeyi öğrenmiş elemanlara olan ihtiyaçlarını sürekli dile getirmektedirler. Bir fabrikada 1-2 mühendise karşılık en az 5-10 tekniker çalışmaktadır.
Ayrıca Yüksekokulumuzda verilen eğitimle birlikte, çeşitli kurslarda alınan sertifikalar da iş bulmak için büyük avantajlar sağlamaktadır. Staj yerinin doğru seçilmesi ve stajda gösterilen başarı da, öğrencinin iş bulması için en önemli fırsattır. Meslek Yüksekokulumuzun teknolojik imkânlarından atölye ve laboratuvarlarından en iyi şekilde yararlanmak, mesleğimizi en iyi şekilde öğrenmek ve alanımızla ilgili bilgisayar paket programlarını öğrenmemiz iş bulmamızı kolaylaştıracaktır.  Ama en önemlisi kendimizi geliştirmekte sınır tanımamalıyız.
“Her şey öğrenci de başlar ve her şey öğrenci de biter.”